FICO

Sisäinen ja ulkoinen laskenta

FICO on lyhenne SAP ERP järjestelmän ulkoisen ja sisäisen laskennan ydinmoduuleista Finance (FI) ja Controlling (CO). Ne ovat tiukasti integroituja paitsi keskenään myös myynnin (SD), materiaalihallinnon (MM) ja tuotannon (PP) prosesseihin. Suurin osa SAP:n tiliöinneistä tapahtuu automaattisesti perustuen järjestelmään luotuihin rakenteisiin, perustietoihin ja konfigurointeihin. Koko SAP järjestelmän toimivuus lepää niiden varassa.

SAP Arkistointi

Tiedon elinkaaren hallinta vaatii monipuolista osaamista eri sovellusalueilta ja tekniikasta. Liiketoimintatiedon säilytys ja elinkaaren vaiheet tulisivat olla hallittuja, läpinäkyviä ja määräysten mukaista. Tiedon tulee olla saatavissa koko elinkaaren ajan.

SAP on jo vuosikymmeniä tarjonnut työkalut arkistoida dataa, tulosteita ja asiakirjoja kolmannen osapuolen arkistointijärjestelmiin. Varsinaisen arkistoinnin lisäksi SAP on kehittänyt kattavan metodologian ja analyysityökalut (Data Volume Management).

Seuraava askel on siirtyä käyttämään SAPin informaation elinkaaren hallintaa (ILM), jolla etenkin tiedon elikaaren loppua voidaan hallita nykyistä paremmin. Pystyttekö osoittamaan lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen nykyjärjestelmässä? Miten tuotetaan tietoa SAP-järjestelmästa, jonka käytöstä on luovuttu?

Mitä uusi S/4 HANA vaikuttaa arkistointiin ja vanhojen arkistojen käyttöön?

Integraatio

Integraatiot eivät ole vain tekniikkaa

Sovellusten välinen integraatio jää usein harmaalle alueelle. Konsultit ovat erikoistuneet omiin moduuleihinsa eivätkä aina tunne tätä aluetta. Mikä on kustannuslaji, ovatko kaikki tilit kustannuslajeja, mitä valinta vaikuttaa MM tiliöinteihin? Miten tulosyksikkö määräytyy, miten tuotekustannukset saadaan kannattavuusanalyysiin? Mitä tietoja liittymässä pitää olla, jotta kirjanpidon tosite, verot ja sisäisen laskennan tiedot tulevat oikein.

?php echo $value->post_title; ?>

Ritva Vierula
CEO, Senior Consultant SAP FICO

Sap ammattilainen vuodesta 1996

fico(at)esfoor.fi