Helmitaulu

Integroidut SAP prosessit

Reaaliaikainen integraatio on aina ollut SAP:n valttikortti. Integroidut SAP prosessit keräävät ja yhdistävät tietoja eri moduuleista. Integraation laatu lepää konfigurointien, perustietojen ja käyttäjien osaamisen varassa. Päätökset logistiikassa vaikuttavat talouteen ja päinvastoin. Virheetkin ovat integroituja.

Onnistunut käyttöönotto edellyttää ymmärrystä konfigurointivalinnoista ja niiden seurauksista. Lukuisat kurssit opettavat kuinka yritys kohdistetaan yhtiöön, laskenta-alueeseen, myynti- ja osto-organisaatioon, toimipisteeseen. Oikeassa elämässä istutaan hierarkia-workshopeissa pähkäilemässä miten SAP:n organisaatiomalli saadaan sovitettua yrityksen omaan rakenteeseen ja tarpeisiin.

 

Integroidut SAP prosessit: organisaatomalli

 

 

Organisaatiorakenne englanniksi:

Integrated SAP processes: organization model

Vastaukset näihin kysymyksiin eivät aina ole helppoja. Moni yritys on tehnyt kalliita virheitä. Perusrakenteita ei ole helppo jälkeenpäin muuttaa.

Mitä on toimipiste taloudessa? Mitä eroa on tulosyksiköllä ja kustannuspaikalla? Mitä ovat kustannuslajit? Ovatko kaikki tilit kustannuslajeja? Miten saadaan tuotekustannukset kannattavuusanalyysiin?

Integroidut SAP prosessit: laskennan organisaatio

Integrated SAP processes: fico organization structures

Integroidut SAP prosessit – logistiikka ja talous  

Miten paljon sitten talouden puolella pitäisi tietää muista moduleista? Pitäisikö tietää tarkkaan miten tavara- ja informaatiovirrat kulkevat läpi logistiikan? Riittää, kun tunnistaa integraatiokohdat, joissa tiliöinnit määräytyvät. Integraatiokohdat sijaitsevat siellä missä tavarat saapuvat tai lähtevät tai niiden arvo muuttuu. Myös tiliöintilogiikka olisi hyvä tuntea. Mitä paremmin talousihmiset tuntevat keskeisten prosessien logiikan ja konfiguroinnit niiden takana, sitä paremmin he voivat luottaa niistä kirjanpitoon syntyvien kirjausten laatuun.

 

Hankinnasta maksuun – integraatio talouteen

Integroidut SAP prosessit: MM integraatio

 

Myynnistä suoritukseen – integraatio talouteen

Integroidut SAP prosessit: SD-integraatio

 

FI-MM integraatio

FI-MM integraation Hankinnasta maksuun -prosessi sisältää tavaroiden ja hyödykkeiden hankinnan toimittajalta, tavaroiden vastaanoton, ostolaskun kirjausten ja maksun toimittajalle. Koska tähän prosessiin liittyy paljon rutiinitehtäviä, jotka nähdään tarpeettomina kustannuserinä, sitä pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle.

Tässä esityksessä keskitytään integraatioon hankinnan ja talouden välillä. Tarkoituksena on ymmärtää prosessia ja määrittää sen integraatiokohdat. Esitys on yksinkertaistettu kuva todellisuudesta, josta on jätetty pois rahdit, hinta-erot jne.

Tavaroita voidaan ostaa joko varastoon tai kustannuskohteille, joita ovat esimerkiksi kustannuspaikat, tilaukset tai projektit. Materiaalihallinnon puolella käsittelyllä ei juuri ole eroa, mutta talouden puolella on. Osto varastoon kirjataan tasetilille, kun taas osto kustannuskohteelle käsitellään kuluna ja kirjataan tuloslaskelman tileille.

 

FI-MM integraatio: hankinnasta maksuun

 

MRP, APO, trading-myyntilaus, kunnossapitotilaus, tuotantotilaus kaikki generoivat hankintaehdotuksia (PR Purchase Requisitions) ja ostotilauksia.

Tietysti ostotilauksia luodaan myös manuaalisesti. Jos sitoumusten hallinta on käytössä sisäisessä laskennassa, budjettitarkistus tapahtuu hankintaehdotuksen tai ostotilauksen luonnissa. Ensimmäinen kirjaus ulkoiseen laskentaan tapahtuu tavaroiden vastaanotossa. Ostotilauksen tiliöintityyppi (account assignment type) määrittää kohteen. Se voi olla tulosyksikkö, kustannuspaikka, tilaus, projekti tai käyttömaisuuskohde jne. Ostolaskusta syntyy talouden puolella avoin ostovelka toimittajalle.

Alla on yksinkertaistettu esimerkki FI-MM integraation ostoprosessista, jossa tavaroita ostetaan sekä varastoon että kustannuspaikalle. Jos käytössäsi on SAP:n IDES järjestelmä, voit toistaa esimerkit siellä.

1. Luo ostoilaus
2. Kirjaa vastaanotto
3. Kirjaa ostolasku
4. Näytä lasku ja kirjanpidon tositteet
5. Hankinta kustannuspaikalle
6. Tiliöintimääritykset
7. Ostotilauksen historia

 

FI-MM integraatio: talous hankinnasta maksuun -prosessissa

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [6.10 MB]

FI-SD integraatio

FI-SD integraatio: SAP-myyntijärjestelmä (SD Sales and Distribution) on laaja myynninhallinnan ratkaisu. SD on osa logistiikan moduulia ja toimii kiinteässä yhteydessä materiaalihallintoon (MM) ja tuotantoon (PP). Raha- ja materiaalivirrat liittyvät läheisesti myyntiin, joten talouden integraatiokohtia on prosessissa useita.

SD-MM-PP integraatio seuraa materiaalivirtaa ja FI-CO integraatio seuraa rahavirtaa.

Myynnistä suoritukseen -prosessi alkaa myyntilausten vastaanotosta, jatkuu toimituksella, hyödykkeiden luovutuksella, laskutuksella, saatavien seurannalla ja mahdollisella perinnällä.

 

FI-SD integraatio

 

Integraatiota on helpompi ymmärtää, mitä enemmän tuntee siihen liittyviä prosesseja. Millä tasolla talouden puolella pitäisi tuntea SD:n toimintoja? Hyvä kompromissi on tunnistaa keskeiset integraatiokohdat.

Kaksi asiaa ovat olennaisia intergraation kannalta:

  1. SAP:n organisaatiorakenteiden keskinäiset kohdistukset
  2. Automaattisen tilinmäärityksen säännöt

SD:n ja MM:n organisaatiorakenteet on kohdistettu talouden rakenteisiin. Myyntiorganisaatio on kohdistettu yritykseen. Tämä määrää, minkä yrityksen kirjanpitoon tuotot ja myyntisaatavat kirjataan. Hyödykkeiden luovuttamiseen liittyvä ‘toimittava toimipiste’ on myös kohdistetty yritykseen. Tämä ohjaa myytyjen tuotteiden kustannusten kirjauksia. Myynnin kirjauksissa ei käytetä tilejä. Ne määräytyvät automaattisten tilimääritysten perusteella.

Alla olevissa esityksessä on yksinkertaistettu myyntiprosessi (myyntitilaus->toimitus->laskutus) Talouden integraatiokohdat analysoidaan prosessin varrella.

Esimerkki on SAP:n IDES malliyrityksestä (IDES ECC 607). Esimerkin voi toistaa omassa IDES:ssä, jos sellainen on käytössä. IDES on staattinen ympäristö, missä käyttäjät helposti joutuvat ongelmiin, joita ei ole helppo ratkaista ilman SAP osaamista. Siksi esimerkkiin on otettu mukaan virheitä, joita itse kohtasin ja miten ne ratkaisin. Esitys on englanninkielinen

FI-SD integraatio: Myyntiprosessi talouden näkökulmasta

1. Myyntitilaus
2. Toimitus
3. Laskutus
4. Talous

Appendix: Varaston luonti harjoitusta varten

Myyntiprosessi talouden kannalta

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [4.53 MB]