SAP Query: myyntiraportti, ympäristö

SAP Query: myyntiraportti


Nyt kun SAP QuickView (SQVI) on tullut tutuksi, luultavasti haluaisit myös muiden käyttäjien voivan käyttää raporttejasi. Vaikka SAP QuickView kysely on konvertoitavissa SAP Queryksi, ehkä sittenkin mieluummin oppisit tekemään SAP Query raportteja. Tämän esityksen lopussa on QuickView:stä tutun myyntiraportin toteutus SAP Queryllä.

SAP Query raportti luodaan samalla tavalla kuin SAP QuickView kysely. Suurin ero on, että ensin pitää luoda ns. infojoukko (Infoset), joka sisältää SAP kyselyn määritykset.  Infojoukon määrityksessä valitaan tietolähteet (taulut, taululiitokset, loogiset tietokannat) ja määritellään kyselyn luettelo- ja valintakentät. Käyttäjien tietotarpeet määrittävät infojoukon sisällön.

Alla SAP Query myyntiraportin infojoukko.

SAP Query myyntiraportti

Kun vakioraporteista ei löydy vastausta kysymyksiin, vastaus voi löytyä SAP:n kyselystä.  SAP Query mahdollistaa monenlaisten raporttien teon. Voit luoda eri tyyppisiä raportteja kuten esimerkiksi perusluetteloita, tilastoja, ranking-listoja. Kyselyistä on mahdollista porautua tositteisiin ja perustietoihin. Myös negatiivisten erien etumerkit hoituvat. Tähän ei tarvita ohjelmointiosaamista, mutta kyselyihin on mahdollista myös lisätä koodin pätkiä.

SAP Queryn vaiheet

Ei kannata hypätä suin päin raportin tekoon, vaan on hyvä ensin vähän suunnitella millaista raporttia ollaan tekemässä. Tietolähteiden valinnassa SE16/Se16N on hyvä apu. Itse teen usein ensimmäisen version SAP QuickView kyselynä. Kun raporttiluonnos on valmis,  SAP Queryn teko voi alkaa infojoukon määrittelyllä.

Infojoukon määritys muistuttaa QuickView:n käyttöä, ensin valitaan tietolähde ja sen jälkeen kyselyn kentät. Infojoukot kohdistetaan käyttäjäryhmiin (yhteen tai useampaan).Voit luoda uuden käyttäjäryhmän omille raporteillesi tai voit kohdistaa infojoukon johonkin olemassa olevaan ryhmään. Kun infojoukko on valmis ja kohdistettu, kyselyä voidaan testata.

SAP Query: vaiheet

SAP Query: vaiheet

Query ympäristö

Ei ole hyvä ajatus tehdä queryjä suoraan tuotannossa. Yleensä se onkin estetty. Kehityskään ei ole hyvä ajatus, koska siellä ei ole testidataa. Paras paikka tehdä SAP Query on testiympäristö. Kun kaikki testit on läpäisty ja query toimii ongelmitta, sen voi kopioida tuotantoon tekstitiedostona. Kannattaa kopioida se myös kehitykseen. Jos query-transaktiot on kielletty kokonaan tuotannossa, voi kyselyn kehityksessä liittää raporttivalikkoon, jonka voi suojata käyttöoikeuksilla.

 


SAP Query: myyntiraportti