Tag Archives: SAP QuickViewer

SQVI_Create_Quick_view_report

SAP QuickView kysely

Usein tarvitaan erilaisia raportteja tileistä, asiakkaista, toimittajista ja liiketapahtumista, joihin ei löydy vastausta SAP:n valmiista raporteista. Onko muuta vaihtoehtoa kuin jalkautua kyselemään myynniltä, ostoilta, tuotannolta ja vetää tulokset yhteen Excelissä? SAP:sta löytyy työkaluja näihin tilanteisiin. Niiden käyttö ei edellytä  ohjelmointitaitoja, vain jonkin verran SAP:n taulujen tuntemusta. Yksi näistä työkaluista in SAP QuickView kysely.

SAP QuickView on helppokäyttöinen työkalu, jolla voi tehdä yksinkertaisia kyselyitä ja suorittaa ad-hoc analyysejä. SAP QuickView on käyttäjäkohtainen työkalu. Muut eivät näe toisten tekemiä kyselyitä.

Monissa yrityksissä, varsinkin isoissa, työkalut kuten QuickView on kielletty. Syynä tähän ovat osaamattomasti laadittujen kyselyiden aiheuttamat riskit suorituskyvylle. Tärkein syy on kuitenkin niiden aiheuttamat tietoturvariskit.  Jos sinulla on oikeudet transaktioon SQVI testissä, luo ja testaa kysely siellä. Jos se täyttää vaatimuksesi, QuickView kyselyn voi konvertoida SAP Queryksi, jonka taas voi siirtää kehitykseen, kiinnittää siellä raporttivalikkoon (Area Menu), liittää siihen vaadittavat käyttöoikeudet ja lopulta siirtää tuotantoon.

Jotta saisit käsityksen mitä SAP QuickView kysellä voi tehdä ja miten sitä käytetään, seuraavassa on esimerkki yksinkertaisesta SAP QuicView:llä toteutetusta SD laskutuskyselystä. Tämä esitys on tarkoitettu aloittelijoille. Muille löytyy netistä runsaasti aineistoa.

Sisältö:

SD laskutuskysely
Taululiitos
Aloitusruutu
Tietokentät – VBRK
Tietokentät VBRP
Suorita raportti
Lopputulos
Poista turhat kentät
ALV toiminnot
Raporttiasettelu
Nouseva/laskeva lajittelu
Suodatus
Tallenna asettelu
Exceliin siirto
Tulostusmuoto
Asiakastason laskutuskysely
Liitosehtojen muuttaminen
Otsikko- ja rivitason tiedot
Etumerkit
Loogiset tietokannat
QuickViewer vs. SAP Query

SQVI_toolbox

Käynnistä SAP QuickView Järjestelmä/Palvelut/Pikaselain-valikosta (System/Services) tai transaktiolla SQVI.

SQVI_Menu

SQVI_Menu

QuickView aloitusruutu avautuu. Oikealla on työalue ja vasemmalla inforuutu.

SAP QuickViewer SQVI

SQVI_Create_Quick_view_report

SQVI_welcome

SQVI_welcome.

SAP QuickView käyttö edellyttää jonkin verran tietämystä SAP:n tauluista ja niiden kentistä. Tositteilla on yleensä otsikko- ja ja rivitaso, joiden tiedot ovat omissa tauluissaan. Tässä harjoituksessa rakennetaan yksinkertainen kysely asiakaslaskutuksesta. Asiakaslasku (SD billing document) koostuu laskuotsikosta ja -riveistä. Laskun tiedot näkee transaktiolla VF03.

Laskun otsikotiedot ovat taulussa VBRK. Rivitiedot ovat taulussa VBRP. Voit tarkastella lähemmin niiden sisältöä taulusselaimella SE16 tai SE16N. Alla yksinkertainen SD lasku, joka sisältää otsikon ja yhden laskurivin.

SQVI_BillingDocument_VF03

SQVI_BillingDocument_VF03

Taulun ja sen kenttien nimet löydät F1-toiminnolla. Aseta kursorit esimerkiksi laskunumeron päälle, paina F1 ja klikkaa painiketta ‘tekninen informaatio’ avautuvalla inforuudulla.

icons_technical_information

Icons_technical_information

SQVI_BillingDocument_VF03_F1

SQVI_BillingDocument_VF03_F1

Teknisestä informaatiosta löytyvät taulun ja kentän nimet “VBRK-VBELN”.  Alkuosa on taulun nimi ja loppuosa kentän. Joskus kyseessä ei ole taulu vaan rakenne (structure). Näitä et voi käyttää QuickView kyselyssä.

SQVI_BillingDocument_VF03_F1_field_name

SQVI_BillingDocument_VF03_F1_field_name

SD laskutuskysely

Nimeä uusi QuickView kyselysi ja paina Create. Itse nimeän usein kyselyt käyttämieni taulujen mukaan. Tässä annan kyselylle nimeksi VBRK_VBRP.

SAP QuickViewer SQVI

Anna kyselylle otsikko ja valitse käytettävät tietolähteet. Tietolähde voi olla taulu, taululiitos, Looginen tietokanta tai SAP Queryn infojoukko.

SQVI_Choose_data_source_choices

SQVI_Choose_data_source_choices

Jos kaikki kyselyyn tarvitsemasi tiedot ovat yhdessä taulussa, valitse taulu. Voit tarkistaa tämän tauluselaimella SE16 tai SE16N. Jos laskutusraportille tarvitaan vain asiakastason tietoja, ne löytyvät otsikkotaulusta (VBRK). Tästä esimerkki myöhemmin tässä esityksessä.

Taululiitos tarvitaan, kun kysely tehdään kahdesta tai useammasta taulusta. Kun laskutusraporttiin halutaan myös tuotetason tietoja, tarvitaan myös rivitaulu VBRP.

Kaikkia otsikko + rivitauluja ei voi käyttää taululiitoksissa, mutta näille SAP on luonut omat liitokset, Loogiset tietokannat. Kirjanpidon tositetiedot (BKPF ja BSEG) ovat esimerkkejä tällaisista tauluista.

Infojoukot sisältävät SAP Queryjen määritykset. Myös niistä voi tehdä QuickView kyselyitä.

Tässä esimerkissä valinta on Taululiitos.

Hyväksy tietolähdemääritykset.

Aloitusruudun alaosassa on vielä tilavalinta – perustila (Basis mode) tai graafinen asettelutila (Layout mode). Voit valita kummassa tilassa työskentelet. Tilan voi vaihtaa koska tahansa. Perustila on oletuksena.

SQVI_basis_mode_layout_mode

SQVI_basis_mode_layout_mode

Taululiitos

Seuraavaksi määritellään taululiitoksen taulut. Klikkaa ‘Lisää taulu’ painiketta. Lisää ensin taulu VBRK.

SQVI_table_join_selection_table1

SQVI_table_join_selection_table1

Taulun sisältö tulee näkyviin. Klikkaa taas ‘Lisää taulu’ painiketta ja lisää taulu VBRP.

SQVI_table_join_VBRK

SQVI_table_join_VBRK

SQVI_table_join_VBRK_VBRP

SQVI_table_join_VBRK_VBRP

Liitosehto VBELN Lasku on automaattisesti valittu.

Palaa vihreällä nuolella työskentelyruudulle. Nyt voit ryhtyä rakentamaan raporttia.

Aloitusruutu

Työalue aukeaa perustilassa. Voit halutessasi vaihtaa graafiseen asetustilaan. Tässä esityksessä jatketaan perustilassa.

SQVI_Initial_Screen_Basis_mode

SQVI_Initial_Screen_Layout_mode

SQVI_Initial_Screen_Layout_mode

Vasemmalla näkyvät taulujen VBRK ja VBRP tietokentät. Niistä valitaan raportilla käytettävät kentät.

SQVI_Initial_Screen_Basis_mode_2

 

SQVI_Initial_Screen_Basis_mode_2

Voit siirtää kenttiä oikealla näkyvistä käytettävistä kentistä luettelon kenttiin. Siirretyt kentät näkyvät vasemmalla vihreinä ja luettelokenttä on valittuna. Luettelokenttä tarkoittaa, että kenttää näytetään kyselyn tuloksessa. Valintakenttä tarkoittaa, että kenttä on näkyvissä raportin käynnistysvalikossa.

Itse valitsen luettelokentät useimmiten kentät suoraan tietokentistä vasemmalla. Samalla merkitsen valintakentät.

Kenttiä voi myös hakea luettelosta kiikareilla  tekstin tai tekninen nimen perusteella.

Tietokentät – VBRK

Merkitse kentät, joiden haluat näkyvän raportilla (Luettelokentät/List Fields) sekä kentät, joita haluat käyttää valintatekijöinä raportin käynnistyksessä (Valintakentät/Selection Fields).

SQVI_table_join_VBRK_VBRP_header_data

SQVI_table_join_VBRK_VBRP_header_fields

Luettelokentät näkyvät nyt oikealla luettelon kentissä. Niiden järjestystä voi muuttaa mustilla nuolilla.

SQVI_table_join_VBRK_VBRP_data_header_fields

SQVI_table_join_VBRK_VBRP_header_data

Laskuotsikosta valitaan seuraavat kentät

From the billing document headers following field are selected to our report:

 • Lasku / Billing Document
 • Laskulaji / Billing Type
 • Myyntiorganisaatio / Sales Organization
 • Laskun päivämäärä / Billing Date
 • Yritys / Company Code
 • Maksaja-asiakas / Payer
 • Tilausasiakas / Sold-to-Party

Tietokentät – VBRP

Kun otsikon kentät on valittu, jatketaan rivin kentillä. Merkitse VBRP-taulusta luettelo- ja valintakentät. Huomaa, että liitosehto Lasku (Billing document) on myös rivitaulussa. Se on jo valittu otsikkotaulusta. Sääntönä on valita aina kentät korkeimman tason taulusta. Valitse laskurivi rivitaulusta.

SQVI_table_join_VBRK_VBRP_data_fields_items

SQVI_table_join_VBRK_VBRP_data_fields_items

Järjestä luettelon kentät haluamaasi järjestykseen. Voit myöhemmin halutessasi muuttaa järjestystä.

SQVI_table_join_VBRK_VBRP_data_fields

SQVI_table_join_VBRK_VBRP_data_fields

Harjoituksen raportin ensimmäiseen versioon on valittu seuraavat kentät:

Yritys/Company Code, myyntiorganisaatio/Sales Organization, tilausasiakas/Sold-to party, maksaja/Payer, lasku/Billing Document, laskurivi/Billing item, laskulaji/Billing Type, laskun päivämäärä/Billing date, tulosyksikkö/Profit Center, toimipiste/Plant, nimike/Material Number, Lyhyt teksti/Short text for sales order item, laskutettu määrä/Actual Invoiced Quantity,  myynnin määräyksikkö/Unit of Measure, laskennallinen arvo/Cost in document currency, nettoarvo tositteen valuuttana/Net value in document currency,  välisumma1/Subtotal 1, valuutta/currency.

Tallenna raporttimääritykset.

Suorita raportti

Nyt raportti on valmis testattavaksi. Käynnistysruudulla näkyvät kentät, jotka määritettiin valintakentiksi. Valitaan yritys 1000 ja myyntiorganisaatio 1000 sekä laskut aikaväliltä 1.1.2010-31.122016. Voit myös käynnistää raportin ilman valintoja. Silloin luettavien datatietueiden lukumäärä on max. 100.

SQVI_execute_selection_screen_filled

SQVI_execute_selection_screen_filled

Käynnistä raportti kellolla.

Valmis raportti

Tarkista tulos. Kentät ovat samassa järjestyksessä kuin luettelon kentät määrityksessä. Raportti käyttää SAP:n ALV tulostusmäärittelyä, jossa kenttien paikkaa voi vaihtaa hiirellä vetämällä.  Myynnin määräyksikkö (PC) ja valuutta EUR näyttävät olevan raportilla kahteen kertaan. Laskutettu määrä -kenttä sisältää myös määräyksikön, joten sitä ei tarvitse valita luetteloon. Sama koskee valuuttamääräisiä kenttiä (nettoarvo, välisummat). Valuuttayksikkö sisältyy niihin automaattisesti. Nämä kentät pitää poistaa määrityksestä.

SQVI_result_1

SQVI_result_1

SD-tauluista löytyy useita arvokenttiä. Mistä tietää minkä niistä valitsee? Esimerkiksi rivitaulussa (VBRP) on useita SD ehtojen välisummakenttiä. Hinnoittelukaaviossa määritellään mitä näihin kenttiin tallennetaan. Tässä esimerkissä esimerkiksi kentissä Välisumma 1 ja Nettoarvo on sama summa. Toinen niistä voidaan jättää pois raportilta. Kentässä laskennallinen arvo näkyy inventaariarvo nimikkeen perustiedoista.

SQVI_table_join_VBRK_VBRP_data_fields_items_subtotals

SQVI_table_join_VBRK_VBRP_data_fields_items_subtotals

Palataan takaisin QuickView määritykseen ja poistetaan myynnin määräyksikkö, valuutta ja välisumma 1 raportilta.

Poista turhat kentät

Poista kentät Myynnin määräyksikkö, välisumma 1 ja valuutta luettelonkentistä.  Voit joko siirtää kentät nuolella oikealle tai poistaa valintamerkinnät luettelosta vasemmalla.

SQVI_remove_sales_unit

SQVI_remove_sales_unit

SQVI_remove_sales_unit_1

SQVI_remove_sales_unit_1

Tallenna määritykset muutosten jälkeen ja suorita raportti. Alla näkyy, että välisumma sekä ylimääräiset määrä- ja valuuttayksiköt ovat nyt poissa. ALV raporttiasettelussa kenttien paikkaa voi vaihtaa hiirellä vetämällä.

SQVI_result_1B

SQVI_result_1B

ALV-toiminnot

SQVI_ribbon_numbered

SQVI_ribbon_numbered

QuickViewer reports use SAP Abap List Viewer (ALV) functionality. This offers a several tools to format the layout.

 1. Lisätiedot / Details
 2. Nouseva ja laskeva lajittelu / Sort in ascending/descending order
 3. Hae, Jatka hakua /Find, Find next
 4. Aseta suodatin, Poista suodatin /Set Filter, delete Filter
 5. Summa / Total
 6. Välisummat / Subtotal
 7. Tulosta / Print
 8. Näkymät / Views (List Output, Grid, Excel inplace)
 9. Vie / Export (File, spreadsheet etc.)
 10. Valitse asettelu / Layout (Choose, Change, Save, Manage)
 11. Kutsuketju / Report Calls
 12. Näytä grafiikka / Display Graphic
 13. Käyttäjädokumentattio / End User Documentation
 14. Launch to SBO Explorer (Business Objects)

ALV luettelossa asetteluja on mahdollista muuttaa ja tallentaa valinnaisiksi ja esiasetuksiksi. Erilaiset haut, suodatukset, summaukset ja lajittelut ovat käytettävissä. Tiedot on myös mahdollista viedä Exceliin tai tallentaa tiedostoon.

Alla harjoituksen raportti lajiteltuna ja summattuna tilausasiakkaan perusteella.

SQVI_Result_3

SQVI_result_3

Raporttiasettelu

Asettelujen hallinta -painikkeen takaa löytyvät toiminnot, joilla voit muokata asettelua, esimerkiksi lisätä ja poistaa sarakkeita, tallentaa ja poistaa asetteluja sekä määrittää asettelun esiasetteluksi, kun raportti käynnistetään.

SQVI_result_2

SQVI_result_2

icons_choose_layout_2

icons_choose_layout_2

Muuta asettelua ruudulla voi siirtää sarakkeita sarakevarannosta raportin sarakkeiksi ja takaisin nuolilla. Näytettyjen sarakkeiden luettelossa voi hiirellä vetämällä sijoitella sarakkeita uudelleen. Voi tallentaa asettelut myöhempää käyttöä varten tai määritellä ne esiasetteluksi.

SQVI_result_change_layout_screen

change_layout_screen

Nouseva / laskeva lajittelu

Voit lajitella sarakkeen kentät nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Lopputulos riipppuu siitä mikä esitysmuoto on valittuna.  Alla lajittelu ja välisummaus tilausasiakkaan mukaan, kun merkintöjen tiivistäminen (oletusasetus) on valittuna.

SQVI_result_cells_merged

SQVI_result_cells_merged

Alla sama raportti ilman merkintöjen tiivistämistä.

SQVI_result_without_cell_merging

SQVI_result_without_cell_merging

Kun sarakkeet lajitellaan, solut yhdistetään. Jos et halua tätä, valitse Muuta asetteluista Esitys ja sieltä vaihtoehto ‘Lajittelussa ei merkintöjen tiivistämistä’.

SQVI_change_layout_Display_Cell_Merging

SQVI_change_layout_Display_Cell_Merging

Suodatus

Voit suodattaa sarakkeiden arvoja. Esimerksi voit näyttää vain laskut, joiden nettoarvo ylittää 50.000.

Voit joko käyttää suodatin painiketta tai klikata hiiren oikealla saraketta ja valita sieltä Aseta suodatin.

icons_filter

icons_filter_2

SQVI_save_layout_right_click_menu

SQVI_save_layout_right_click_menu

Valitse sarake ja  Suodatin. Näkymä ‘Määritä suodatinperusteiden arvot’ aukeaa. Klikkaa hiiren oikealla kenttää laskurivin nettoarvo.

SQVI_filter_options

SQVI_filter_options

Valitse vaihtoehdoista ‘suurempi kuin tai yhtä suuri’ ja anna raja-arvoksi 50.000.

SQVI_filter_net_value

SQVI_filter_net_value

SQVI_filter_options_2

SQVI_filter_options_2

Alla näet lopputuloksen.  Pienet kolmiot sarakeotsikoissa kertovat, että sarake on lajiteltu, summattu tai suodatettu.

SQVI_result_filter_50000

SQVI_result_filter_50000

Vain laskut, joiden arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 50.000 tulevat tulokseen.

Suodattimen voi poistaa valinnalla Poista suodatin / Delete Filter.

icons_filter_2

icons_filter_2

Jos haluat perua lajittelun, voit tehdä sen Muuta asettelua toiminnossa kohdassa Lajittelu. Siirrä sarake sarakevarantoon nuolella.

SQVI_result_change_layout_sort

 

Tallenna asettelu

Kun olet tyytyväinen raportin ulkoasuun, voi tallentaa asettelun.

icons_choose_layout_2

SQVI_save_layout

Aloita asettelun nimi kauttaviivalla (/). Voit myös tehdä oman asettelun, jonka vain sinä voit nähdä, aloita silloin nimi kirjaimilla A-Z. Voi määritellä asettelun esiasetteluksi, joka valitaan aina, kun raportti käynnistetään.

SQVI_result_change_layout

SQVI_result_change_layout

Exceliin siirto

Ehkä haluat siirtää raportin Exceliin. Sen voi toteuttaa useammalla tavalla.

Klikkaa Vie (Export ) painiketta. Button.

icons_export

icons_export

icons_export_2

icons_export2

Valitse muodoksi Taulukkolaskenta. Riippuu SAP versioista ja Excel asetuksista, mutta valinta 08 ‘Excel in Existing XXL Format’, näyttäisi useimmiten toimivan.

SQVI_export_excel_2

SQVI_export_excel_2

Tältä raportti näyttää Excelissä.

SQVI_export_excel_1

SQVI_export_excel_1

Raportin voi viedä Exceliin myös valitsemalla Excel-integraation Näkymät (Views) toiminnosta.

icons_views_2

icons_views_2

Lopputulos Excelissä näyttää tältä.

SQVI_excel_inplace

SQVI_excel_inplace

Tulostusmuoto

QuickView määrityksessä on tulostusmuoto SAP List Viewer oletuksena, mutta on myös mahdollista toinen vaihtoehto esimerkiksi Excel. Jos joku muu kuin SAP List Viewer on valittuna näkyy raportin käynnistyksessä tulostusmuodon valinta.

SAP SQVI output format

 

SQVI_export_as

Jos olet valinnut tulostusmuodoksi Excelin tai minkä tahanda muun kuin SAP List Viewerin, kaikki vaihtoehdot ovat näkyvissä raportin käynnistysruudulla.

SQVI_export_as_excel

SQVI_export_as_excel

Alla raportti, jonka tulostusmuodoksi on valittu Spreadsheet.

SQVI_export_excel_1

SQVI_export_excel_1

Asiakastason laskutuskysely

Luodaan vielä uusi raportti. Tällä kertaa emme ole kiinnostuneita tuotteista.  Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät otsikkotaulusta VBRK.

Käynnistä QuickView järjestelmävalikosta tai transaktiolla SQVI. Anna raportin nimeksi VBRK.

Kirjoita otsikko. Valitse tietolähteeksi ‘taulu’. Anna taulun nimi (VBRK). Jatka työskentelyä perustilassa (Basis mode).

SQVI_VBRK_Customer_billing_000

SQVI_VBRK_Customer_billing_000

Valitse ja merkitse luettelo- ja valintakentät.

SQVI_VBRK_Customer_billing_001

SQVI_VBRK_Customer_billing_001

Järjestele kentät nuolipainikkeilla.

SQVI_VBRK_Customer_billing_002

SQVI_VBRK_Customer_billing_002

SQVI_VBRK_Customer_billing_005

SQVI_VBRK_Customer_billing_005

Tallenna raportti muutosten jälkeen. Käynnistä raportti.

Tee valinnat ja käynnistä kellolla. Jos et tee mitään valintoja, 100 ensimmäistä osumaa käsitellään.

SQVI_VBRK_Customer_billing_003

SQVI_VBRK_Customer_billing_003

Raportti tulostuu.

SQVI_VBRK_Customer_billing_004

SQVI_VBRK_Customer_billing_004

Ehkä haluaisit asiakkaan nimen raportille numeron lisäksi. Nimi ei ole VBRK taulussa. Se on asiakkaan perustietotaulussa KNA1. Nimen näyttäminen vaatisi taululiitosta. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan enää pysty muuttamaan tietolähdevalintaa taulusta taululiitokseksi. Jos haluat asiakkaan nimen raporttiin, pitää aloittaa alusta ja määritellä liitos taulujen VBRK ja KNA1 välillä. En nyt tee sitä. Sen sijaan lisään taulun ensimmäiseen raporttiimme VBRK_VBRP, jossa tietolähteenä oli taululiitos.

Changing the join conditions

Asiakkaan nimeä ei voinut lisätä raporttiin VBRK, koska valittu tietolähde oli taulu eikä taululiitos. Yritetään nyt lisätä se ensimmäiseen raporttiimme VBRK_VBRP.

Käynnistä QuickView järjestelmävalikosta tai transaktiolla SQVI, valitse luettelosta raportti VBRK_VBRP ja toiminto Muuta.

SQVI_Change

SQVI_Change

Avaa raporttimäärityksissä välikkö Tietolähde ja klikkaa painiketta Change Join. Open the Data Source tab and Muuta JOIN.

SQVI_Change_table_join

SQVI_Change_table_join

Asiakkaan nimi on taulussa KNA1, joka halutaan lisätä liitokseen.

Klikkaa Lisää taulu -painiketta ja anna taulun nimi KNA1.

SQVI_Change_table_join_add_table

SQVI_Change_table_join_add_table

SQVI_Change_table_join_KNA1

SQVI_Change_table_join_KNA1

Järjestelmä liittää taulun KNA1 ja tauluun VBRP ja ehdottaa liitettäviä kenttiä.  Ehdotus ei kuitenkaan ole hyvä. Klikkaa liitosta hiiren oikealla ja poista linkki.

SQVI_Change_tab_join_KNA1_KUNNR

SQVI_Change_tab_join_KNA1_KUNNR

Klikkaa painiketta Liitosehdot.

icons_propose_join_conditions

icons_propose_join_conditions

Anna liitettävät taulut. Haluamme liitoksen taulujen KNA1 ja taulun VBRK välille.

SQVI_Change_table_join_conditions

 

SQVI_Change_table_join_conditions_2

Järjestelmä ehdottaa liitosta. Tälläkään kertaa ehdotus ei ole kovin hyvä. Poista liitos ja vedä liitos hiirellä kenttien KUNAG tilausasiakas ja KUNNR asiakasnumero välille.

Kun palaat takaisin QuickView määritysruudulle, taulu KNA1 on lisätty vasemmalle taululuetteloon.

SQVI_Change_tab_join_KNA1_added

SQVI_Change_tab_join_KNA1_added

Valitse kenttä Nimi 1 taulusta KNA1. Siirrä tilausasiakkaan (Sold-to-Party) alle.

SQVI_Change_tab_join_KNA1_name1

SQVI_Change_tab_join_KNA1_name1

Tallenna raportti ja suorita se. Ensin näyttää siltä, että mitään ei ole tapahtunut. Tämä johtuu siitä, että Nimi 1 puuttuu käyttämästämme esiasetuksesta. Klikkaa Muuta asettelua -painiketta ja siirrä kenttä Nimi 1 näytettäviin kenttiin.

SQVI_change_tab_join_KNA1_report_Layout

SQVI_change_tab_join_KNA1_report_Layout

Nyt nimi näkyy asiakasnumeron perässä.

SQVI_Change_tab_join_KNA1_report_name1

SQVI_Change_tab_join_KNA1_report_name1

Jos haluat sen näkyvän seuraavankin kerran muista tallentaa käytetty asettelu.

Etumerkit

Summat tositevaluutassa näkyvät absoluuttisina arvioina ilman etumerkkejä. Et pysty erottamaan toisistaan debet ja kredit summia.

Tässä esimerkissä esiintyi vain laskulajia F2, joten merkki ei ole ongelma. Mutta usein joukossa on hyvityslaskuja, peruutuksia, palautuksia, joiden merkki pitää huomioida. Laskulaji määrittää merkin.

QuickView:ssa ei voi tehdä mitään asialle. Kannattaa siirtää raportti Exceliin ja kertoa näiden laskulajien summat miinus yhdellä (-1).

QuickView:ssä et voi manipuloida dataa. Se onnistuu vain SAP Query:llä.

Otsikko- ja rivitason tiedot

Ehkä huomasit, että jotkut kentät esiintyvät sekä otsikko- että rivitasolla. Yksi esimerkki näistä on Nettoarvo (Net Value).

SQVI_net_values_header_vs_item

SQVI_net_values_header_vs_item

Palataan vielä alkuperäiseen VBRK_VBRP raporttiin ja kokeillaan vähän. Valitse Nettoarvo (Net Value) molemmista tauluista raportille. Tallenna ja suorita raportta. Lopputulos näyttää oudolta. Sama summa (rivisummien yhteissumma) esiintyy useita kertoja ensimmäisessä Nettoarvo sarakkeessa. Laskuotsikon nettoarvo on koko laskun nettoarvo. Rivien nettoarvo on kunkin tuoterivin nettoarvo.

SQVI_result_net_value_header_vs_item

SQVI_result_net_values_header_vs_item

Poista otsikkotason nettoarvo raportilta. Jotta erotat kumpi on kumpi, asettaa tekniset nimet päälle. Yläreunassa on painike tätä varten.

SQVI_net_values_tech_view

SQVI_net_values_tech_view

Poista VBRK-NETWR. Tallenna ja suorita raportti.

 

Logical Databases (SE36)

Loogiset tietokannat

Kaikkia tauluja ei voi käyttää taululiitoksessa. Esimerkiksi kirjanpidon tositetauluja BKPF (otsikko) ja BSEG (rivit) ei voi liittää toisiinsa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei kirjanpidosta saisi QuickView raportteja. Taululiitoksen sijaan voidaan käyttää loogisia tietokantoja. Ne ovat SAP:n luomia ja tarjoavat tauluihin valmiita näkymiä, joita voi käyttää kyselyissä.

SQVI_logical_database_BRF

SQVI_logical_database_BRF

QuickView vs. SAP Query

SAP QuickView sopii erinomaisesti ad-hoc raporttien ja kyselyiden tekoon. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kyseessä on melko yksinkertainen välinen, jolla on paljon rajoituksia.

Esimerkiksi et voi:

 • muuttaa sarakeotsikoita,  käyttää laskentakaavoja esim. debet- ja kreditsummien erottamiseen
 • käyttää kenttiä muista kuin kyselyn tauluista
 • porautua riviraportteihin tai tositteisiin
 • jakaa kyselyitä muiden käyttäjien kanssa.

QuickView tutustuttaa sinut tauluihin ja niiden sisältöön. Käytön oppiminen on helppoa, mikä rohkaisee kokeiluihin ja improvisointiin. Kun tarvitaan pysyvämpiä raportteja, voi siirtyä käyttämään SAP Queryä, toista raportointityökalua, joka myöskään ei vaadi ohjelmointiosaamista. SAP Queryssä on enemmän ominaisuuksia kuin QuickView:ssä ja muutkin voivat hyödyntää raportteja.

On myös mahdollista konvertoSQVI_Create_Quick_view_reportida QuickView raportti SAP Queryksi. Muuntaminen tapahtuu Query transaktiossa SQ01, johon pääsee suoraan myös QuickView näytöltä painikkeella SAP Kysely. Suorita kyselyksi muuntaminen transaktiossa SQ01 valikosta Kysely / Muunna pikanäyttö (Query / Convert QuickView).