Tag Archives: SAP integroidut prosessit

Helmitaulu

Integroidut SAP prosessit

Reaaliaikainen integraatio on aina ollut SAP:n valttikortti. Integroidut SAP prosessit keräävät ja yhdistävät tietoja eri moduuleista. Integraation laatu lepää konfigurointien, perustietojen ja käyttäjien osaamisen varassa. Päätökset logistiikassa vaikuttavat talouteen ja päinvastoin. Virheetkin ovat integroituja.

Onnistunut käyttöönotto edellyttää ymmärrystä konfigurointivalinnoista ja niiden seurauksista. Lukuisat kurssit opettavat kuinka yritys kohdistetaan yhtiöön, laskenta-alueeseen, myynti- ja osto-organisaatioon, toimipisteeseen. Oikeassa elämässä istutaan hierarkia-workshopeissa pähkäilemässä miten SAP:n organisaatiomalli saadaan sovitettua yrityksen omaan rakenteeseen ja tarpeisiin.

 

Integroidut SAP prosessit: organisaatomalli

 

 

Organisaatiorakenne englanniksi:

Integrated SAP processes: organization model

Vastaukset näihin kysymyksiin eivät aina ole helppoja. Moni yritys on tehnyt kalliita virheitä. Perusrakenteita ei ole helppo jälkeenpäin muuttaa.

Mitä on toimipiste taloudessa? Mitä eroa on tulosyksiköllä ja kustannuspaikalla? Mitä ovat kustannuslajit? Ovatko kaikki tilit kustannuslajeja? Miten saadaan tuotekustannukset kannattavuusanalyysiin?

Integroidut SAP prosessit: laskennan organisaatio

Integrated SAP processes: fico organization structures

Integroidut SAP prosessit – logistiikka ja talous  

Miten paljon sitten talouden puolella pitäisi tietää muista moduleista? Pitäisikö tietää tarkkaan miten tavara- ja informaatiovirrat kulkevat läpi logistiikan? Riittää, kun tunnistaa integraatiokohdat, joissa tiliöinnit määräytyvät. Integraatiokohdat sijaitsevat siellä missä tavarat saapuvat tai lähtevät tai niiden arvo muuttuu. Myös tiliöintilogiikka olisi hyvä tuntea. Mitä paremmin talousihmiset tuntevat keskeisten prosessien logiikan ja konfiguroinnit niiden takana, sitä paremmin he voivat luottaa niistä kirjanpitoon syntyvien kirjausten laatuun.

 

Hankinnasta maksuun – integraatio talouteen

Integroidut SAP prosessit: MM integraatio

 

Myynnistä suoritukseen – integraatio talouteen

Integroidut SAP prosessit: SD-integraatio