SAP Query: lisäkentät

SAP Query: lisäkentät (kirjauskausi, tilikausi)


Kirjanpito haluaisi lisätä VBRK_VBRP kyselyyn kirjauskauden ja tilikauden sekä luvut summattuina kausittain. Laskuotsikkotaulusta löytyvät kentät POPER ‘kirjauskausi’ ja GJAHR ’tilikausi’, mutta ne ovat tyhjiä. SAP Query: lisäkentät toiminnallisuus ratkaisee ongelman.

Nyt kyselyssä aikajakso voidaan rajata vain laskun päivämäärällä. Käyttäjän pitää antaa kuukausi/vuosi päivämäärävälinä. Hän ei kuitenkaan voi saada
kuukausikohtaista välisummaa tai käyttää kausikenttiä hakutekijänä.

Alla olevassa esimerkissä lisätään kaksi uutta kenttää (kuukausi ja vuosi) SD_BILLING kyselyyn. Arvot näihin kenttiin saadaan laskunpäivämäärästä (VBRK-FKDAT), joka on tietokannassa muodossa  YYYMMDD. Ensimmäiset neljä merkkiä määrittävät vuoden ja seuraavat kaksi kuukauden. Pienellä koodinpätkällä ne saadaan lisättyä infojoukkoon.

 


Lisäkentät (kirjauskausi ja tilikausi)