Tag Archives: SAP Report Painter

SAP Queryjen siirto

Raporttiryhmien siirto

Haluat lisätä Report Painter raportin aluevalikkoon (Area menu), mutta missään ei ole paikkaa raportin nimelle, vain raporttiryhmälle. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun pitää tietää missä raporttiryhmässä raportti on.

Aluevalikot luodaan ja ylläpidetään kehityksessä. Myös raporttiryhmien pitää olla siellä, muuten raporttia ei voi lisätä aluevalikkoon. Helpoin tapa saada ne sinne on kopioida ne Vie/Tuo (Export/Import) toiminnolla teksitiedostoina.

Testidatan vuoksi Report Painter raportit tehdään yleensä testissä tai tuotannossa. Kaikki Report Painter raportit pitää kohdistaa raporttiryhmään ennen kuin niitä voi käyttää. Ennen kuin raporttiryhmien siirto on mahdollista, pitää ensin tietää mitkä ne ovat.

Oheisessa dokumentissa selitetään miten siirto tapahtuu.

 


Raporttien siirto toiseen ympäristöön


Report Painter raportti

SAP Report Painter

SAP Report Painter on helppo työkalu, jolla kuka tahansa voi tehdä SAP raportteja. Suurin osa SAP:n omista sisäisen laskennan raporteista on toteutettu Report Painterilla. Report Painter sopii erityisen hyvin controllerin työkalupakkiin. Se mahdollistaa nopean pureutumisen reaaliaikaisiin lukuihin ja tositteisiin niiden takana.

Tämä opas on tarkoitettu aloittelijoille. Yksinkertaisen kustannusraportin avulla opit ruutu ruudulta Report Painterin perusteet.

Kun alat tehdä omia raportteja, älä keksi pyörää uudelleen, vaan käytä apunasi SAP:n vakioraportteja. Pura ne palasiin ja hyödynnä omissa raporteissasi.

SAP Report Painter:

1 SAP Report Painter SAP valikoissa
2 Ensimmäisen raportin luonti
2.1 Raportin suunnittelu
2.2 Luo raportti (GRR1)
2.3 Report Painter raportin rakenne
2.4 Rivimääritys
2.4.1 Avainsarake (Lead Column)
2.4.2 Rivi 1 – Kustannuslajit
2.4.2.1 Kustannuslajiväli
2.4.2.2 Joukko (Set)
2.4.2.3 Muuttuja (Variable)
2.4.2.4 Joukkomuuttuja (Set Variable)
2.5 Sarakemääritys
2.5.1 Tunnusluku ml. ominaisuudet (Key figure with characteristics)
2.5.2 Ennalta määrätty tunnusluku (Predefined key figure) – Actual costs
2.5.3 Ennalta määritetty tunnusluku (Predefined key figure) – Suunnitellut kustannukset
2.5.4 Kaava (Formula)
2.6 Yleiset valinnat (General Data Selection)
2.7 Tallenna ja suorita
2.7.1 Raporttiryhmä (Report Group)
2.7.2 Virheitä?
2.7.3 Uusi yritys
2.8 Lisää kustannuspaikka raportille
2.8.1 Kustannuspaikka riveillä
2.8.2 Kustannuspaikka sarakkeissa
2.8.3 Kustannuspaikka yleisvalinnassa
2.8.4 Muunnos, vaihtelu (Variation)
2.9 Sarakeotsikot
2.10 Tilikausi (Fiscal Year) ja kausi (Period)
2.11 Lisää ja poista sarakkeita
2.11.1 Poista sarake
2.11.2 Lisää sarake
2.12 Raporttivalinnan teksti
2.13 Raportti/raportti -liittymä
2.13.1 Riviraportille porautuminen
2.15 Raportin asettelu (Report Layout)
2.15.1 Muotorymä (Format Group)
2.15.2 Vakioasettelu (standard layout)
2.16 Kappaleet (Sections)
2.16.1 Luo uusi kappale
2.16.1.1 Kappaleet + ominaisuudet ja tunnusluvut
2.15.1.2 Kappale + johdetut tunnusluvut
3 Report Painter raportin tekninen rakenne
3.1 Kirjasto 1VK ja raportointitaulu CCSS
3.1.1 Ominaisuudet (Characteristics)
3.1.2 Tunnusluvut (Key figures)
3.1.3 Ennalta määritetyt tunnusluvut (predefined key figures)
3.2 Oman kirjaston luonti
3.3 Raporttiryhmä YREP
3.4 Joukot ja muuttujat (Sets and Variables)

 

1 SAP Report Painter SAP valikoissa

Report Painter löytyy SAP valikosta Infojärjestelmistä:  Infojärjestelmät/Ad hoc raportit/Report Painter/Raportti (Information Systems / Ad hoc Reports/ Report Painter / Report)

Report Painter in SAP Menu

tai Sisäisestä laskennasta: Sisäinen laskenta/Kustannuspaikkaaskenta (tai tulosyksikkölaskenta)/Infojärjestelmät/Työkalut/Report Painter/Raportti

Controlling / Cost Center Accounting (or Profit Center Accounting) / Information Systems /Tools / Report Painter / Report

Report Painter in SAP Menu

Report Painteriin liittyväy kirjastot, raporttiryhmät, joukot, muuttujat ja asettelut löytyvät  Report Writer valikosta.

SAP Menu Ad-hoc Reports

Missä ympäristössä voit harjoitella Report Painter raporttien tekoa? Jos yritykselläsi on käytössä “hiekkalaatikko” käytä sitä. Muuten käytä testijärjestelmää. Tämän oppaan kuvat ovat SAP:n malliyrityksestä IDES järjestelmästä.

2 Ensimmäisen raportin luonti

2.1 Raportin suunnittelu

Ennen kuin ryntäät raportin tekoon, käytä hetki raportin suunnitteluun.

Tämän harjoituksen tavoitteena on luoda yksinkertainen kustannusraportti, josta näkee toteutuneet ja suunnitellut kustannukset sekä niiden erot. Lukuja pitäisi voida katsoa kausittain, kustannuspaikoittain ja kustannuslajeittain.

Cost Center Report

2.2 Luo raportti (GRR1)

Käynnistetään Report Painter joko valikosta (tai suoraan transaktiolla GRR1).

Ensin tarvitaan kirjasto. Avaa kirjastonäkymä (F4).

Create Report GRR1

Tarkastele mitä valmiita kirjastoja ja on tarjolla.  Kirjastot, joiden nimi alkaa numerolla ovat SAP:n vakiokirjastoja. Luettelosta löytyy raporttikirjastoja sisäiseen laskentaan (kustannuspaikat, sisäiset tilaukset, projektit, tuotekustannukset), ulkoiseen laskentaan, logistiikan inforakenteisin (LIS) jne.

Find Library / Report Table

Kirjastoihin liittyy aina raportointitaulu, joka sisältää ominaisuudet (characteristics) ja tunnusluvut (key figures), joita kyseisen kirjaston raporteissa voi käyttää. Ominaisuuksia ovat kustannuslajit, kustannuspaikat, kaudet jne. Tunnusluvut ovat numeerisia arvokenttiä, kuten toteutuneet kustannukset tai määrät.

Useimmat SAP:n kustannusraporteista käyttävät raportointitaulua CCSS. Näin myös kirjasto 1VK Kustannuspaikat – täyskatteellinen laskenta, jossa on suurin osa SAP:n kustannuspaikkaraporteista.

Voit käyttää joko SAP:n kirjastoa tai luoda oman kirjaston. Koska meillä ei ole omaa kirjastoa luotuna, käytetään kirjastoa 1VK.

Seuraavaksi tarvitaan raportille nimi ka kuvaus. Nimi ei saa alkaa numerolla tai erikoismerkillä. On vakiintunut tapaa aloittaa omat nimet kirjaimilla Z tai Y.

Voit myös kopioida olemassa olevan raportin määritykset.

Create a Report Painter report

Klikkaa CREATE.

2.3 Report Painter raportin rakenne

Jokaisessa Report Painter raportissa pitää olla seuraavat osat:  rivit, sarakkeet, yleiset valinnat.

Main elements of Report Painter Report

Report Painter raportin teko alkaa tyhjästä raportista, jossa on neljä riviä ja saraketta. Oma raportti “maalataan” tähän pohjaan.

Report Painter report - create

2.4 Rivimääritys

2.4.1 Avainsarake (Lead Column)

Kaksoisklikkaa tekstiä ‘Lead Column’ (1) ja kirjoita tilalle uusi teksti ‘Cost Elements’

Lead Column - text

Vahvista muutos enterillä tai “vihreällä väkäsellä”.

2.4.2 Rivi 1 – Kustannuslajit

Avainsarakkeen otsikko on nyt ‘Cost Elements’.

Lead Column: Cost Elements

Kaksoisklikkaa riviä 1. Elementtimääritys avautuu.

Report Painter: Element Definition box

Valitse kustannuslaji (Cost Element) oikealta käytettävissä olevista elementeistä ja siirrä se nuolella vasemmalle.

Report Painter: Available characteristic

Report Painter: Cost element

Jos yrität tässä vaiheessa vahvistaa valinnan, saat ilmoituksen:  “Enter a set, a single value or an interval”.

Confirm

Kustannuslajille pitää vielä määritellä arvot ja esitystapa raportilla.

Arvot voi määritellä usealla eri tavalla.

2.4.2.1 Kustannulajiväli

Voit käyttää määrityksessä kustannuslajien numeroita (yksittäisenä tai välinä).

Row: cost element interval

Jos haluat määrittää useita yksittäisiä arvoja tai välejä, paina More-painiketta. Se lisää uuden rivin. Tarvittaessa voit poista lisätyt rivit klikkaamalla ensimmäisen rivin More-painiketta, jossa näkyy vihreä nuoli.

Row: cost element interval - more

Siirry rivin loppuun kohtaan ‘Pura’. Siellä voi määrittää miten arvot esitetään raportilla. Voit valita N Älä laajenna (No explode), 1 Laajenna (Explode), 2 Vain yksittäisarvot (Single values). ‘Älä laajenna’ on oletuksena.

Row: cost element interval - explode

Älä laajenna (No explode): kustannuslajien arvot summataan yhdeksi riviksi raportille.

Row: cost element interval - No explode

Laajenna (Explode): Kustannuslajien arvot esitetään yksittäisinä. Raportin loppuun tulee loppusumma.

Row: cost element interval - Explode

Vain yksittäisarvot (Single values): Kustannuslajit esitetään erillisinä ‘omissa laatikoissaan”. Loppusummaa ei tule.

Row: cost element interval - Single values

2.4.2.2 Joukko (Set)

Yksittäisten kustannuslajien sijaan voidaan käyttää joukkoja. Joukko (set) muodostuu kokoelmasta kustannuslajeja.  Esimerkiksi kaikki kustannuslajiryhmät ovat joukkoja.

Row: cost element SET

Row: Cost Element Set

Valitse Joukko (Set) ja kirjoita kustannuslajiryhmän nimi kohtaan Alku (From). Jos et tiedä kustannuslajiryhmiä, voit hakea niitä.  Row: Cost Element Variable (F4)

Anna laskenta-alue, jos sitä kysytään. Kustannuslajit ovat laskenta-aluekohtaisia.

‘Joukon valinnassa (Selection of set)’ klikkaa kolmiota.

Selection of Set

Valitse kohdasta Joukkoluokka (Set Class) KustLajiRyhmä (Cost Elem Grpr) ja kirjoita kohtaan Organisaatioyksikkö (Organizational Unit)  yrityksesi tilikartan nimi.

Selection of Sets

Vahvista valinnat.

Valitse kustannuslajiryhmä avautuvasta luettelosta. IDES esimerkissä valitaan ryhmä nimeltä OAS.

Sets: cost element group OAS

Siirry rivin loppuun kohtaan Pura. Voit valita N Älä laajenna (No explode), 1 Laajenna (Explode), 2 Vain yksittäisarvot (Single values). ‘Älä laajenna’ on oletuksena.

Row: cost element interval - explode

Älä laajenna (No explode): Ryhmän kaikki arvot summataan yhdelle riville raportilla.

Row: cost element set -explode

Laajenna (Explode): Kustannuslajiryhmä avataan. Raportilla näkyvät yksittäisten kustannuslajien arvot, välisummat hierarkiatasoittain ja loppusumma.

Row: cost element set -explode

Row: cost element set -explode

Yksittäiset arvot (Single Values): Kustannuslajiryhmän tasot puuttuvat, vain yksittäisten kustannuslajien arvot näkyvät raportilla. Myöskään loppusummaa ei ole.

Row: cost element set -single values

2.4.2.3 Muuttuja (Variable)

Seuraava vaihtoehto on käyttää muuttujaa. Käytettävien muuttujien pitää olla määritetty kirjaston raportointitaulussa.

Row: variable

Hae muuttujat (F4). Lajittele tulos taulun mukaan. Taulua CCSS ei löydy.

Row: selection of variable

Raportointitaulussa CCSS (kirjaston 1VK raportointitaulu) ei ole määritetty muuttujia, joten tämä valinta ei ole mahdollinen.

2.4.2.4 Joukkomuuttuja (Set Variable)

Muuttujia ei voitu käyttää, mutta niiden sijaan voidaan käyttää Joukkomuuttujia (Set variables). Tämä tapahtuu valitsemalla sekä joukko että muuttuja.

Row: Set Variable

 

Taulussa CCSS on useita joukkomuuttujia.

Row: Selection of variable 1KSTAR

Muuttujien määritykset näkee transaktiolla GS13.

Joukkomuuttuja 1KSTAR sisältää kaikki laskenta-alueen kustannuslajit.

Row: Set variable 1KSTAR

Siirry taas rivin loppuun kohtaan Pura. Voit valita N Älä laajenna (No explode), 1 Laajenna (Explode), 2 Vain yksittäisarvot (Single values). ‘Älä laajenna’ on oletuksena.

Row definition - explode

Älä laajenna (No explode): kustannukset summataan yhdelle riville.

Row definition - No explode

Ehkä huomaat, että toteutuneiden kustannusten summa ei ole sama kuin edellä käytettäessä kustannuslajiryhmää OAS. Ero johtuu siitä, että kustannuslajiryhmä OAS ei sisällä kaikki laskenta-alueen kustannuslajeja, mutta 1KSTAR sisältää.

Laajenna (Explode): 1KSTAR laajenee vain yhdelle tasolle. Raportille tulevat kaikki kustannuslajit ja loppusumma.

CE group OAS_EXT

Jos raportin käynnistyksessä on määritetty kustannuslajiryhmä, kuten edellä OAS, se avataan.

Row: cost element set -explode

Single values: Raportille tulevat yksittäiset kustannuslajit ilman loppusummaa.

Row definition cost element group single values

Joukkomuuttujien käyttö mahdollistaa ryhmien ja yksittäisten arvojen käytön raporttivalinnassa. Joukkomuuttuja 1KSTAR tuo raportin käynnistysruudulle ryhmävalinnan Kustannuslajiryhmä tai arvo(t).

Report Selection parameters OAS_EXT

Esmerkkiraportilla päätetään käyttää joukkomuuttujaa 1KSTAR k kustannuslajien määrittelyssä.

CE choice 1KSTAR explode

Klikkaa kynää ja muuta oletusteksti.

Maintain Row text

Kirjoita tekstiksi: Total Costs.

Row texts

Vahvista vielä muutos.

Confirm

Nyt raporttipohjassa näkyy ensimmäisellä rivillä teksti ‘Total Costs’ ja  * sen edessä. Tähti tarkoittaa, että rivi sisältää yksitasoisen joukon.

Total Costs

Et voi vielä tässä vaiheessa tallentaa raporttiasi. Jos yrität, tulee virheilmoitus. Vähintään yksi sarake pitää määrittää.

Error: No columns

2.5 Sarakemääritys

Sarake voi sisältää ominaisuuksien ja tunnuslukujen yhdistelmiä. Voit itse valita käytetyt yhdistelmät tai valita jonkun SAP:n ennalta määrittelemistä tunnusluvuista.

Kaksoisklikkaa sarakkeen 1 otsikkoa. ‘Valitse elementtityyppi’  – laatikko aukeaa. Seuraavassa kokeillaan kumpaakin vaihtoehtoa.

2.5.1 Tunnusluku ml. ominaisuudet (Key figure with characteristics)

Valitse ‘tunnusluku ml. ominaisuudet’ (Key figure with characteristics) ja paina enteriä.

Columns: element type

Tyhjä elementtimääritys aukeaa. Jos et ole ennen käyttänyt Report Painteria, voi olla vaikeaa tietää mitä pitäisi valita.

Element definition: column 1

2.5.2 Ennalta määrätty tunnusluku (Predefined key figure) – Actual costs

Kokeillaan olisiko toinen vaihtoehto parempi. Valitaan Ennalta määritetty tunnuslku.

Element type: predefined column

Näkyviin tulee joukko valintoja. Valitaan ‘Actual Costs in current year’.

predefined column: actual cost curr.yr.

Nyt näyttää paremmalta. Perustunnusluku (Basic Key figure) kenttään tulee  SWKG Costs ja joukko ominaisuuksia arvoineen ilmaantuu  elementtivalintaan.

predefined column: actual cost curr.yr.

CO versio 0 = tot/suunn. versio, arvotyyppi (value Type) on 4 = Toteutuneet kustannukset (Actual), 1GJAHLJ on kaavamuuttuja (formula variable), joka sisältää kuluvan vuoden.

Katsotaan transaktiolla GS13 mitä tietoja muuttuja 1GJAHLJ sisältää. Arvo #S001 kaavakentässä tuo kuluvan vuoden muuttujan arvoksi. Käytettäessa kaavamuuttujaa raporttia ei tarvitse muokata vuoden vaihtuessa.

Formula variable 1GJAHLJ

Jatkeaan tällä vaihtoehdolla. Älä välitä sarakkeen otsikosta tässä vaiheessa. Siihen palataan vielä.  Kaksoisklikkaa sarakkeen 2 otsikkoa. Valittavaksi tulee kolmas elementtityyppi, kaava (Formula).

Column 2: predefined column

2.5.3 Ennalta määritetty tunnusluku (Predefined key figure) – Suunnitellut kustannukset

Sarakkeeseen 2 halutaan suunnitellut kustannukset. Löytyisikö ennalta määritetyistä tunnusluvuista tähän sopivaa vaihtoehtoa?

Column 2: predefined column choices

Vaihtoehto Plan costs (suunn. kust. yht.alueen valuutta) ei sisällä lainkaan vuotta, joten hylätään se.

Total plan costs in curr. year (suunn.kust.yht.kuluv.vuosi): sisältää kuluvan vuoden (1GJAHLJ) ja kaudet 1-13.

Column 2: plan costs, periods 1-13

Plan costs, curr. year, curr. period (suunn.kust.kul.v. kul.k): sisältää kuluvan vuoden (1GJAHLJ) kuluvan kuukauden (1PERIK)

Column 2: plan costs, periods 1PERIK

Cumulative planned cost in curr year (suunn.kust.kul.vuosi, kum)’: sisältää kuluvan vuoden (1GJAHLJ) ja kaudet tilikauden alusta kuluvaan kauteen (1PERIK).

Column 2: plan costs, periods 1-1PERIK

Kaavamuuttuja 1PERIK sisältää arvon ‘#S006’ = kuluva kausi (transaktio GS13).

Mikään vaihtoehdoista ei vastaa täysin toteutuneiden kustannusten määritystä sarakkeessa 1. Kokeillaan vaihtoehtoa ‘Cumulative planned cost in curr year(suunn.kust.kul.vuosi, kum).

2.5.4 Kaava (Formula)

Nyt meillä on sarakkeissa 1 ja 2 toteutuneet ja suunnitellut kustannukset. Sarakkeeseen 2 halutaan Tot/Suunn ero.  Kaksoisklikkaa sarakkeen 3 otsikkoa. Valitse kaava (formula).

Column 3: formula

Kaavaeditori aukeaa. Alhaalla kohdassa ‘kaavan osat’ näkyy X001 ja X002, jotka vastaavat sarakkeita 1 ja 2.

Column 3: formula box

Sarakkeeseen 3 halutaan näiden kahden ero. Se tapahtuu helposti. Voit joko kirjoittaa kaavan X001-X002 suoraan yläosaan tai poimia kaavan osat alhaalta.

Column 3: formula actual-plan

Anna haluamasi teksti.

Column 3: formula text

Sitten vielä viimeinen sarake. Siihen halutaan ero prosentteina.

Column 4: formula

Kaksoisklikkaa sarakkeen 4 otsikkoa ja valitse ‘kaava / formula’. Kirjoita kaava (x001 / x002) * 100 kaavariville tai valitse kaavan osat alhaalta.

Column 4: formula actual-plan %

Kirjoita teksti.

Column 4: formula actual-plan % texts

Tässä vaiheessa raportti näyttää tältä.

report definition completed

Kokeile nyt tallentaa raportti. Jotain näyttää vieläkin puuttuvan. Laskenta-alue pitää määritellä jonnekin.

error: co area missing

2.6 Yleiset valinnat (General Data Selection)

Rivien ja sarakkaiden lisäksi pitää vielä määritellä ‘yleiset valinnat’. Valinta löytyy Edit valikosta.  Tänne määritellään kaikki ne ominaisuudet, joita ei tarvita riveillä tai sarakkeissa. Sellainen on Laskenta-alue, joka on yhteinen kaikille ominaisuuksille.

General Data Selection Menu

Avaa Yleiset valinnat. Tyhjä elementtivalinta avautuu.

Element Definition: General Data Selection

Siirrä laskenta-alue (CO Area) oikealta vasemmalle. Jos käytössä on vain yksi laskenta-alue, arvon voi laittaa suoraan tänne.

Element Definition: General Data Co Area 1000

2.7 Tallenna ja suorita

Nyt raportin tallennus onnistuu.

Element Definition: General Data Co Area 1000

Yritetään seuraavaksi suorittaa raportti. Klikkaa kelloa.

Execute report - clock

2.7.1 Raporttiryhmä (Report Group)

Raportin suoritus ei onnistu, ellei se kuulu johonkin raporttiryhmään. Järjestelmä kysyy halutaanko raportti lisätä raporttiryhmään.

No report group

Vastaa YES.

Voit lisätä raportin olemassa olevaan ryhmään tai luoda uuden ryhmän. Luo uusi ryhmä nimeltä YREP.

Report group YREP

Create report group

Vastaa YES ja järjestelmä luo raporttiryhmän YREP.

2.7.2 Virheitä?

Raporttiryhmän onnistunut generointi edellyttää, että laskenta-alue (Controlling Area), tilikausi (Fiscal Year) ja kausi (Period) on määritelty oikein.

Meillä laskenta-alue on määritetty yleisissä valinnoissa ja tilikausi sarakkeissa 1 ja 2. Kausimäärityksessä on jotain pielessä.

Error: period

Ominaisuutta Kausi (Period) käytettiin sarakkeessa 2. Kausimääritys 1-1PERIK tuli ennalta määritetystä tunnusluvusta.

Plan: characteristics Period

Toteutuneissa kustannuksissa ei ole kautta (period), ainoastaan tilikausi (Fiscal year).

Actual:No period

Kausi pitää näköjään lisätä myös sarakkeeseen 1. Lisätään kausi samalla tavalla kuin sarakkeessa 2 (1-1PERIK).

Actual:add Period

Tämän korjauksen jälkeen järjestelmä generoi raporttiryhmän onnistuneesti.

2.7.3 Uusi yritys

Käynnistä raportti kellolla. Tällä kertaa kaikki tarkistukset läpäistään ja raportin käynnistysruutu aukeaa.

Report Selection

Oletusarvot kenttiin tilikausi (fiscal year), kausi (period) ja suunnitelmaversio (plan version) tulevat käytetyistä muuttujista. SAP IDES järjestelmässä on niin vanhaa tietoa, että muutan tilikauden oletusarvon vuodeksi 2013.

Koska kustannuslajien määrityksessä käytettiin joukkomuuttujaa (1KSTAR), raportilla on mahdollista käyttää kustannuslajiryhmä(iä) tai yksittäisiä kustannuslajeja valintatekijänä.

Jos mitään rajauksia ei ole tehty, raportille tulevat kaikki laskenta-alueen 1000 kustannuslajit.

Ensimmäinen Report Painter raporttisi näyttää tältä:

Cost Center Report

Jos halutaan nähdä kustannukset kustannuspaikoittain, pitää määrityksiin lisätä jonnekin kustannuspaikka.

2.8 Lisää kustannuspaikka raportille

Report Painterissa ominaisuus voidaan määritellä vain kerran – rivillä, sarakkeissa tai yleisessä valinnassa.  Mikä olisi paras paikka kustannuspaikalle?

2.8.1 Kustannuspaikka riveillä

Lisätään kustannuspaikka rivimääritykseen. Kaksoisklikkaa riviä 1. Valitse elementtivalinnasta kustannuspaikka ja siirrä se oikealta vasemmalle.

Row: cost elements, cost centers

Käytetään kustannuspaikan määrittelyyn joukkomuuttujaa 1KOSET, joka sisältää kaikki laskenta-alueen kustannuspaikat.

Siirry rivin loppuun ja valitse Explode sekä kustannuslajille että kustannuspaikalle. Tallenna ja testaa raportti.

Raportin käynnistysvalinta on muuttunut. Kustannuspaikkaryhmä/arvo on ilmaantunut valintaan.  Joukkomuuttuja 1KOSET saa tämän aikaan.

IDES data on hyvin vanhaa, joten muutan tilikaudeksi 2013.  Tehdään seuraavat rajaukset: kustannuspaikkaryhmä H2410 ja kustannuslajiryhmä OAS_PERS.

Selection screen

Raportille tulevat kustannuslajit kustannuspaikoittain. Kustannuslajiryhmä avataan.

Report: cost elements, cost centers

Entä jos raportti haluttaisiinkin kustannuspaikoittain ja kustannuslajeittain?

Järjestystä voi muuttaa raporttimäärityksissä. Valitse Käsittele(Edit) -valikosta Rivit / Laajenna.

Menu: Edit / Rows

‘Laajenna ominaisuudet’ laatikossa näkyy käytetty järjestys.

Explode: Cost element, cost center

Muuta kustannuspaikkojen järjestysnumeroksi 1.

Explode: cost center, cost element

Nyt järjestys on vaihtunut. Tallenna ja suorita raportti samoilla valinnoilla kuten edellä.

cost center / cost element report

Raportilla kustannuslajiryhmä on laajennettu. Vaihda valinnaksi yksittäiset arvot.

cost center / cost element report

Raportilla näkyvät nyt kustannuspaikalla käytetyt kustannuslajit.

cost center / cost element report

2.8.2 Kustannuspaikka sarakkeissa

Sarakkeissa esitetään yleensä tunnuslukuja,  joten ajatus kustannuspaikan sijoittamisesta niihin voi tuntua oudolta.  Äskeisessä kokeilussa rivillä esitettiin sekä kustannuspaikka että kustannuslaji. Entä jos haluat raportin, jossa kunkin yksittäisen kustannuspaikan kustannukset näkyvät omassa sarakkeessaan.

cost centers in columns

Kaksoisklikkaa ensimmäistä saraketta. Lisää kustannuspaikka määritykseen siirtämällä se oikealta vasemmalle.

cost centers in columns

Muuta vielä sarakeotsikkoon kustannuspaikan nimi. Tallenna ja suorita raportti. Seuraavat sarakkeet määritellään samalla tavalla.

Valmis raportti näyttää tältä.

cost centers in columns - report

Tämä ratkaisu toimii, jos raportoivia kustannuspaikkoja on vähän.

2.8.3 Kustannuspaikka yleisvalinnassa

Jäljellä on vielä kolmas mahdollisuus. Kustannuspaikka voidaan määritellä yleisessä valinnassa (Käsittele/Yleiset valinnat). Poista ensin kustannuspaikka sarakkeista.

Lisää kustannuspaikka joukkomuuttujana (1KOSET) yleisvalinnan elementteihin.

cost centers in general data

Siirry rivin loppuun ja valitse Laajenna (Explode).

Kun suoritat raportin, vasemmalle avautuu navigointialue. Jos raporttivalinnassa on käytetty kustannuspaikkaryhmää (esim. H1), hierarkia avautuu tähän.

cost centers in general data - report

Navigointialueen voi sulkea Navigointipalkista. Siirtyminen hierarkian tasolta toiselle ja rinnakkain tapahtuu variaatiopainikkeilla, jotka löytyvät palkin oikeasta reunasta. Esim. osastotason raporttien selaus ja tarvittaessa siirtyminen/porautuminen kunkin osaston kustannuspaikkoihin.

navigation

2.8.4 Muunnos, vaihtelu (Variation)

Variation on suomennettu vaihtelevasti muunnokseksi, vaihteluksi tai variaatioksi. Toiminto liittyy yleisvalinnassa käytettyihin ominaisuuksiin.

Vaihtelu-toiminnon avulla voi käynnistää raporttien tulostuksen yhdellä  kertaa kaikille hierarkiatasolle ja yksittäisille arvolle.

print_variation_reports

Kuvan hierarkiassa on 3 hierarkiatasoa ja 6 yksittäistä kustannuspaikkaa. Tulostettaessa voi valita tulostetaanko yksi raportti valitulta tasolta (H2010) vai 9 erillistä raporttia kaikilta variaatiotasoilta.

Vaihtelu-toiminnon käyttöönotto määritetään raportin määrityksissä.

Käsittele -> Muunnos

menu: variation

Variaatioon tulevat näkyviin yleisvalinnassa määritetyt elementit.

Ominaisuudelle Kustannuspaikka tulee valinta Pura (Expand), koska yleisvalinnassa sille valittiin laajennus (expand).

variation: expand

Vaihtelumääritystä voi muuttaa raportin suorituksessa, mikäli raportti ajetaan asiantuntijatilassa (expert mode).

Selection screen: variation

Asiantuntijatilassa raportin valintaruudulla näkyy Muunnos (Variation) ja sen takana vaihtelu-asetukset.

Selection screen: variation

Raportin suoritus asiantuntijatilassa tapahtuu seuraavasti: valitse Ympäristö-valikosta Vaihtoehdot.

Menu: Environment Options

Rastita asiantuntijatila.

Expert Mode

Jos asiantuntijatila ei ole käytössä, muunnosvalinta ei näy raporttivalinnassa.

Selection screen: no variation

2.9 Sarakeotsikot

Nyt raportti näyttää tältä. Entä jos sarakeotsikoihin haluttaisiin näkyviin kaudet? Sen mahdollistavat muuttujat.

Column headings

Kautta käytettiin sarakkeissa 1 ja 2, joissa sen arvoina oli 1 – 1PERIK. Tehdään vielä pieni muutos. Vaihdetaan kauden alkuun  arvon 1 tilalle muuttuja 1PERIV. Sen oletusarvo on 1, mutta muuttujan arvon voi muuttaa raportin käynnistyksessä. Tee muutokset molempiin sarakkeisiin.

Column headings - variables

Muuttujia 1PERIV and 1PERIK voidaan käyttää sarakeotsikoissa. Lisää vain & muuttujan nimen eteen (&1PERIV, &1PERIK).

Kaksoisklikkaa sarakeotsikkoa muokkaa tekstiä.

Column headings - texts

Lisää teksti Pitkään tekstikenttään muodossa Actual &1PERIV – &1PERIK. On mahdollista käyttää myös nuolimerkkejä (Actual <&1PERIV> – <&1PERIK>).

Column headings - texts

Column headings - texts

Sarakkeen otsikossa Lyhyt teksti on oletuksena. Siksi pitää vielä muuttaa sen tilalle Pitkä teksti.

Menu: Header text length

Menu: Header text length

Nyt muuttujat näkyvät kenttien otsikkomäärityksissä.

Menu: Column headings - variables

Kun suoritat raportin, muuttujat korvataan niiden arvoilla.

Menu: Column headings - variables

2.10 Tilikausi (Fiscal Year) ja kausi (Period)

Raportilla on nyt määritelty kustannuslajit riveillä, kustannuspaikat ja laskenta-alue yleisvalinnassa, tilikausi ja kaudet sarakemäärityksissä.

Tilikausi ja kausiväli on määritetty sekä toteutuneiden että suunniteltujen kustannusten sarakkeissa.

Koska määritykset ovat samat molemmissa sarakkeissa, voitaisiin harkita niiden siirtämistä yleisvalintaan. Jätetään ne kuitenkin toistaiseksi paikalleen, koska haluamme lisätä raporttiin vielä sarakkeen, jossa ovat edellisen vuoden toteutuneet kustannukset.

Viides sarake lisätään kaksoisklikkaamalla sinistä pisteriviä neljännen sarakkeen perässä. Tuttu valinta avautuu.

Käytetään tälläkin kertaa ennalta määriteltyjä tunnuslukuja. Valitaan Tot.kust. ed.vuosi, LV (Act.costs prev.yr in CO crcy).

Valinta lisää tilikauden (fiscal year) mutta ei kausia (period).

Menu: Column 5 - prev.yr

Menu: Column 5 - prev.yr elements

Olemme edellä oppineet, että kausi täytyy olla kaikissa sarakkeissa. Jos yritämme tallentaa ja ajaa raportin, saamme virheen.

Menu: Column 5 - error: period

Meillä on kaksi mahdollisuutta korjata ongelma:

1. lisätään kausimääritys myös uuden sarakkeen määrityksiin

2. poistetaan kausimääritykset sarakkeista ja siirretään ne yleisvalintaan.

Valitaan vaihtoehto 2. Poista ensin kausi kaikista sarakkeista ja lisää se yleisvalintaan (General data selection). Nyt se koskee kaikkia sarakkeita.

Menu: Column 5 - elements with period

Muuta vielä sarakkeen otsikkoa. Lisää pitkään tekstiin seuraava muuttujamääritys:  &1GJAHVJ &1PERIV – &1PERIK

Menu: Column 5 - texts

Tallenna ja suorita raportti.

Menu: Report with 5 columns

Mistä viimeinen sarake löytää vuodeksi 2012?

Selitys löytyy muuttujamäärityksistä (transaktio GS13). 1GJAHVJ on kaavamuuttuja, jonka arvo on  ‘&1GJAHLJ’-1.  1GJAHLJ sisältää arvon ‘#S001’ = kuluva vuosi. 2012 selittyy sillä, että muutin raportin käynnistyksessä kuluvaksi vuodeksi 2013.

Muuttuja 1GJAHV:

formula variable 1GJAHVJ

Taulusta CCSS löytyy useita muuttujia kuluvalle tilikaudelle. Onko väliä minkä niistä valitsee? Jos tarkistat niiden arvot muuttujan tiedoista (transaktio GS13), näet, että useilla on sama oletus #S001 = kuluva vuosi.

selection of variable

Kokeillaan vähän eri muuttujilla.

Muuta sarakkeissa 1,2 ja 5 tilikauden muuttujia seuraavasti:

Tot. 1GJAHR, Suunn. 1CGJAHE, Edv. 1GJAHVJ.

Tallenna ja suorita raportti. Tilikausi näkyy nyt raporttivalinnassa kolme kertaa. F1:lla ja oletusarvoista arvaamalla saa selville muuttujat niiden takana.

selection of variable

report 5 columns

Muuta määrityksiä seuraavasti:

Tot: 1GJAHR, Suunn: 1GJAHR, Edv: 1GJAHVJ.

Tallenna ja suorita raportti. Edelleen tulle kaksi tilikausikenttää.

report selection: fiscal years

report / fiscal years

Syynä on muuttuja 1GJAHVJ, jota käytetään Edv. sarakkeessa.

Muuttujan 1GJAHVJ arvo johdetaan muuttujasta 1GJAHLJ Kuluva vuosi., joka näkyy raporttivalinnassa.

Jos käytät raportissa edellisen vuoden lukuja, käytä kuluvasta vuodesta muuttujaa 1GJAHLJ, koska muuttujien 1GJAHVJ ja 1GJAHVV arvot johdetaan siitä.

1GJAHVJ = 1GJAHLJ-1, 1GJAHVV= 1GJAHLJ -2.

selection of variable 1JAHVJ,1GJAHVV

Ylimääräisten valintakenttien riski on pienenee, jos voi siirtää määrityksen yleisvalintaan, kuten tehtiin kaudelle. Tilikauden (fiscal year) määritys täytyy kuitenkin säilyttää saraketasolla, koska sen arvo ei ole sama kaikissa sarakkeissa.

2.11 Lisää ja poista sarakkeita

2.11.1 Poista sarake

Jos haluat poistaa sarakkeen, klikkaa sitä hiiren oikealla ja valitse valikosta Poista/Delete. Huom! Et voi poistaa saraketta, jota käytetään esim. toisen sarakkeen kaavassa. Se pitää ensin poistaa.

delete column

2.11.2 Lisää sarake

Jos haluat lisätä uuden sarakkeen muiden väliin, klikkaa hiiren oikealla sen sarakkeen sisäpuolelle, jonka eteen haluat lisätä uuden sarakkeen. Valitse Lisää/Insert. Jatka normaalisti sarakemäärityksillä.

insert column

Tee määritykset lisätylle sarakkeelle normaalisti.

select element type

2.12 Raporttivalinnan teksti

Ehkä olet ihmetellyt, mistä raporttivalinnan alussa näkyvä teksti :Valitse (: Selection) tulee ja miten sitä voi muuttaa.

report title :selection

Teksti ylläpidetään Raporttiryhmässä. Anna haluamasi teksti kohtaan ‘Description’.

report group: description

Teksti lisätään  ”: Selection”  eteen

Cost centers Plan/actual description

2.13 Report / report interface

Sisäisen laskennan vakioraporteilta voi porautua riveille ja niiltä edelleen alkuperäisiin tositteisiin. Miten tämän toiminnon saa omalle Report Painter raportille? Tämäkin määritys tehdään raporttiryhmässä (Report Group).

 

2.13.1 Riviraportille porautuminen

Raporttiryhmä löytyy Report Writerin alta. SAP Menu: Information Systems / Ad hoc Reports/ Report Writer/Report Group

Menu: Report Group

Raporttimme sijaitsee raporttiryhmässä YREP.

Report Group YREP

Porautumistoimintoa kutsutaan Raportti/raportti-liittymäksi (Report to Report Interface). Määrityksen voi tehdä joko kirjaston tai raporttiryhmän tasolla.

Report/report interface

Klikkaa painiketta Konfiguroi.

Report/report interface configure

Kun haluat lisätä uuden raportin, klikkaa Plus-painiketta.

Report/report interface add

Anna raporttiryhmän nimi (YREP). Valitse ‘Muu raporttityyppi/Other Report Type).

Report/report Other report type

Valitse raporttityyppi TR.

Report/report type TR

Tarkista SAP valikosta, mitkä ovat kustannuspaikkojen riviraporttien transaktiot.

KSB1 in sap menu

Jatka raporttiryhmän määrittelyä. Lisää transaktiokoodi KSB1.

TR KSB1

Vahvista tapahtuman lisäys. Palaat takaisin raporttien kohdistusnäytölle.

Lisää samalla tavalla suunnitelmarivit. Klikkaa plussaa, anna raporttiryhmä YREP, valitse raporttityyppi TR ja lisää transaktio KSBP.

Voit halutessasi vielä vaihtaa raporttien järjestystä.

Change order

Valitse ensin Tot.rivit, aseta sitten kursori Suunn.riveille ja klikkaa Siirrä.

Save

Tallenna määritys. Tämän jälkeen raportti/raporttiliittymässä näkyy, että raporttiryhmään on kohdistettu kaksi raporttia.

configure

Käynnistä kustannusraportti. Huomaa, että voit käynnistää raportin myös raporttiryhmän etusivulta.

Kaksoisklikkaa lukua Actual-sarakkeessa.

test drilldown

Raporttivalinta aukeaa. Siinä näkyvät äsken lisätyt raportit. Valitse Kustannuspaikat: rivit – toteuma.

drilldown report selection

Siirryt riviraportille.

cost center line items

Valitse riviraportilta rivi, kaksoisklikkaa ja siirry alkuperäiseen tositteeseen. Tässä esimerkissä kirjanpidon tositteeseen.

fi document

Peruuta takaisin kustannusraportille vihreällä nuolella.

2.14 Raportin asettely (Report Layout)

Seuraavaksi tarkastellaan pikaisesti raportin asettelua.

2.14.1 Muotorymä (Format Group)

Jokaisen sarakkeen yläpuolella, näkyy muotoryhmä (0). Sen avulla voidaan määritellä sarakekohtaisia muotoiluja.

format groups

Muotoiluasetukset löytyvät valikosta Muotoilu/Sarakkeet.

menu formatting columns

Muotoryhmällä ohjataan: sarakeleveyttä, lukujen tarkkuutta (1-1.000.000), desimaalien lukumäärää jne.

format group 0

Kokeile muuttaa tarkkuus tuhansiksi.

report in thousands

Tämä asetut ei ole oikein hyvä sarakkeelle 4 Var (%). Muutetaan tämän sarakkeen muotoryhmä toiseksi. Kaksoisklikkaa muotoryhmää sarakkeen yläpuolella.  Kohdista ryhmä 1 sarakkeeseen.

assign format group

Muotoile ryhmän 1 asetukset. Muuta tarkkuudeksi 1, ilman desimaaleja.

format group assigned

2.14.2 Vakioasettelu (standard layout)

Valitse valikosta Käsittele/Raportin otsikko.

menu: edit / report header

Täältä näet, että raporttiin on liitetty SAP vakioasettelu.

maintain report header

Jos et halua käyttää SAP asettelua, voit tehdä oman asettelun vakioasetteluksi ja liittää sen raporttiin.

sap menu: standard layout

sap menu: SAP standard layout

sap menu: SAP standard layout

Oman asettelun voi tehdä transaktiossa GR11.

sap menu: Create standard layout

Kopioi uusi asettelu vakioasettelusta ja tee muutokset uuteen.

menu: formatting report layout

Asettelu löytyy myös valikosta Muotoilu/raportin asettelu.

formatting report layout

Jos suoritat raportin asiantuntijatilassa (expert mode), voit muuttaa asettelua Asetukset/Raporttiasettelu-valikosta.

2.15 Kappaleet (Sections)

2.15.1 Luo uusi kappale

Raportin kappaleissa voi esittää esimerkiksi tilastollisia tunnuslukuja, toimintolajeja, määriä.

SAP Help: Jos kustannuspaikkoja, sisäisiä tilauksia ja projekteja (WBS) tarvitaan samanaikaisesti, ne sijoitetaan yleensä raportin eri kappaleisiin. Kustannuspaikka toistetaan jokaisen kappaleen avainsarakkeessa.

menu: edit section/new section

Kappaleita on kahden tyyppisiä. Kappaleet, jossa on ominaisuuksia ja tunnuslukuja ja kappaleita, joissa on johdettuja tunnuslukuja.

new section

2.15.1.1 Kappaleet + ominaisuudet ja tunnusluvut

Nämä kappaleet määritellään samalla tavalla kuin edellä sarakkeet. Koska niiden määrittelyssä ei ole mitään poikkeavaa edellä oppimaasi, en toista sitä enää tässä.

section characteristics with keyfigures

2.15.1.2 Kappale + johdetut tunnusluvut

Johdetut tunnusluvut ovat erilaisia laskettuja tunnuslukuja. Esimerkiksi raportilla esitetyt ero-sarakkeet voitaisiin esittää myös tunnuslukuina.

section calculated keyfigures

Ennen kappaleen määritystä, täytyy määritellä solut (cells), joita halutaan käyttää tunnuslukujen laskennassa. Solu on rivin ja sarakkeen leikkauskohta.

Valitse kenttä ja kaksoisklikkaa sarakkeen sisällä. Solu merkitään valintamerkillä.

section selected cells

Siirry uuteen kappaleeseen kappale-painikkeilla tai Siirry-valikosta.

next section

Kaksoisklikkaa sarakkeiden otsikoita ja syötä niille otsikot.

section calculated keyfigures

Kaksoisklikkaa avainsarakkeen ensimmäistä riviä ja lisää ensimmäisen tunnusluvun nimi. Toista seuraavan tunnusluvun osalta. Viereiseen sarakkeeseen tulee +xxx.xxx kunkin tunnusluvun kohdalle. Näihin kohtiin lisätään tunnusluvun laskentakaava.

section: calculated keyfigures

Klikkaa kaavakohtia. Kaavaeditori aukeaa. Editorissa on valmiina soluiksi määriteltyjen elementtien koodit. Kirjoita tunnusluvun kaavariville. Tallenna.

section: formula table

Tallenna ja suorita raportti. Siirry seuraavaan kappaleeseen.

report test

report test - section report

3 Report Painter raportin tekninen rakenne

Perustan kaikille Report Painter raporteille muodostavat:

· Raportointitaulut

· Raporttkirjastot

· Raporttiryhmät

main element of report painter report

Olemme  jo törmänneet näihin käsitteisiin, mutta tarkastellaan niitä nyt lähemmin.

3.1 Kirjasto 1VK ja raportointitaulu CCSS

Tarkastellaan ensin kirjastoa 1VK transaktiolla GR23

display library

Useimmat SAP:n kustannuspaikkalaskennan perusraportit ovat kirjastossa 1VK.

display library

Kirjaston keskeinen elementti on sen sisältämä raportointitaulu (1), joka sisältää kaikki ominaisuudet ja tunnusluvut, joita kirjaston raporteilla voi käyttää.  Kirjasto 1VK käyttää taulua CCSS. Jos luot oman kirjaston, ensimmäinen tehtävä on liittää siihen raportointitaulu.

Alla muutamia yleisesti käytettyjä raportointitauluja.

display library

3.1.1 Ominaisuudet (Characteristics)

Ominaisuuksia käytetään raportin riveillä, sarakkeissa ja yleisvalinnassa. Esimerkkejä niistä ovat kustannuspaikka, kustannuslaji, tulosyksikkö, tili.

characteristics

3.1.2 Tunnusluvut (Key figures)

Perustunnusluvut ovat numeerisia arvokenttiä, kuten esimerkiksi kustannukset ja määrät.

Basic characteristics

3.1.3 Ennalta määritetyt tunnusluvut (predefined key figures)

Ennalta määritetyt tunnusluvut ovat valmiita ominaisuuksien ja perustunnuslukujen yhdistelmiä. Esimerkkejä näistä ovat Tot.kust. kul.v. lask.al.val, Tot.kust. ed. vuosi, LV, Suunn.kust. kul. vuosi, kum.

Key figures

3.2 Oman kirjaston luonti

menu: library create

Aloita kirjaston nimi Y:llä tai Z:lla. Liitä siihen raportointitaulu.

create library zvk - initial

create library zvk - header

Raportteja voi siirtää toiseen kirjastoon kopioimalla. Kirjastoilla pitää olla  sama raportointitaulu. Valitaan kopioitava raportti ja klikataan kopiointi-painiketta. To-kenttään annetaan uusi kirjasto ja raportin nimi.

copy report to library zvk

3.3 Raporttiryhmä YREP

Report Painter –raportti sisältää vain raporttimääritykset. Muut määritykset ovat raporttiryhmässä. Kun uusi raportti ajetaan ensimmäisen kerran, järjestelmä tarkistaa raporttiryhmän. Jos raportti ei ole missään raporttiryhmässä, se voidaan luonnin yhteydessä kohdistaa ryhmään, joka voidaan myös luoda automaattisesti.

Raporttiryhmä on kerralla käynnistettävä raportointikokonaisuus: Yleensä raporttiryhmässä on vain yksi raportti, mutta tarvittaessa voidaan liittää yhteen ryhmään useampikin raportti, jos ne aina ajetaan samalla kerralla. Sama raportti voi kuulua useampiin raporttiryhmiin.

change report group

Jos raporttiryhmä sisältää useampia raportteja, ne suoritetaan yhdessä. Esimerkiksi alla raporttiryhmä YREP sisältää kaksi raporttia.

report group: reports

Käynnistä raportit raporttiryhmän etusivulta.

report group: execute

Molemmat raportit näkyvät raporttiruudulla ja voidaan käynnistää sieltä.

report group: executed

Raportin käynnistysruudun ylälaidassa näkyvä teksti (:valinta) ylläpidetään raporttiryhmässä.

report group

Myös Raportti / Raportti -liittymä, josta esimerkkinä porautuminen riviraportille, määritetään raporttiryhmässä.

report group

3.4 Joukot ja muuttujat (Sets and Variables)

Esimerkkiraportin määrittelyssä testailtiin erilaisia joukkoja (set) ja muuttujia (variables).

Kaikki kustannuslaji-, kustannuspaikka-, tilaus-, ja tulosyksikköryhmät ovat joukkoja, joita voi käyttää raportin määrityksissä.

Kustannuslajien ja kustannuspaikkojen lopullisissa määrityksissä käytettiin joukkomuuttujia (set variables).

cost element group 1KSTAR

variables

Muuttujien määritykset löytyvät transaktiolla GS13.

menu: GS13

Joukkomuuttuja 1KSTAR sisältää kaikki laskenta-alueen kustannuslajit. Joukkomuuttuja 1KOSET sisältää kaikki laskenta-alueen kustannuslajit.

Kun ominaisuudet määritellään muuttujina, raportin käynnistysruudulle tulee ryhmien valintamahdollisuus. Esimerkiksi 1KOSET -> Kustannuspaikkaryhmä tai arvo(t), 1KSTAR -> Kustannuslajiryhmä tai arvo(t). Määrityksistään riippuen muuttujat voivat saada erilaisia oletusarvoja.

menu: GS13

Sarakeotsikoissa käytettiin muuttujia. Muuttujan eteen lisättiin etuliite “&”. Numeerisilla muuttujilla voi suorittaa myös laskutoimituksia, esimerkiksi  “&CURYEAR – 1”.

menu: GS13

Kaikkien muuttujien tiedot löytyvät transaktioilla GS13 Näytä, GS12 Muuta.

Joukkomuuttuja 1KSTAR, sisältää kaikki kustannuslajit. Raportin käynnistyksessä sen voi korvata millä tahansa kustannuslajiryhmällä tai arvolla.

display set variable 1KSTAR

Muuttujia käytettiin myös määrittelemään tilikausi (Fiscal Year) ja kausi (Period).

1GJAHLJ sisältää järjestelmämuuttujan #S001, joka tuo muuttujan arvoksi kuluvan vuoden.

variable 1GJAHLJ

Muuttuja 1GJAHVJ vuosi sisältää kaavan, jossa kuluvasta vuodesta vähennetään 1.

variable 1GJAHVJ

Kaudet määritettiin kahdella muuttujalla (1PERIV, 1PERIK). Muuttujan 1PERIV oletusarvo on 1, mutta raportin käynnistyksessä sen voi muuttaa.

variable 1PERIV

Muuttuja 1PERIK sisältää järjestelmämuuttujan #S006, joka tuo muuttujan arvoksi kuluvan kuukauden.”’

variable 1PERIK

Käytä raportointitaulun vakiomuuttujia, jos madollista. Taulusta T802G näet taulujen muuttujat ja niiden arvot.

Mitä seuraavaksi?

Tässä vaiheessa sinulla pitäisi olla aika hyvä käsitys Report Painterin perustoiminnoista ja voit aloittaa omien raporttien teon. Ota mallia SAP:n vakioraporteista, katso miten ne on tehty ja hyödynnä tietoja omissa raporteissasi. Voit myös kopioida SAP:n raportin toiselle nimelle ja muokata sitä tarpeittesi mukaan.

Miten saat raporttisi  tuotantoon riippuu yrityksesi IT-politiikasta. On mahdollista viedä raporttimääritykset (kirjasto, raporttiryhmä, raportit) toiseen järjestelmään (DEV, PRD), joko siirtotilauksella (transport request) tai tekstitiedostona. On myös mahdollista generoida raporteille transaktio ja kiinnittää ne raporttivalikkoon (Area Menu).

 

Raporttien vienti tuotantoon

 

Katso myös:

SAP Area Menus

How to export/import report groups