Miksi arkistoida?

SAP arkistointi

Miksi arkistoida?

SAP on tietointensiivinen järjestelmä.  Jokainen tuloste tai suoritettu transaktio synnyttää dataa, jota talletetaan lokeihin ja tositteisiin. Pienimmästäkin tavaran liikahduksesta syntyy numeroitu tosite.

Käyttöönoton jälkeen tietokanta yleensä alkaa kasvaa nopeasti. Arkistoinnista aletaan yleensä puhua vasta, kun tietokanta paukkuu ja sen kasvuvauhti on suuri. Myös käyttäjät ovat alkaneet valittaa pitkistä vasteajoista ja raporttien kestoista. SAP on totuttanut käyttäjät siiten, että kaikki tieto käyttöönotosta alkaen on saatavilla. Kun arkistointi otetaan puheeksi, heräävät monet vastustamaan tietojen hävittämistä. Yksi onnistuneen arkistointiprojektin avaintehtäviä onkin vakuuttaa käyttäjät siitä, että arkistointi ei tarkoita tietojen hävittämistä.

SAP arkistoinnilla tarkoitetaan tietojen poistamista aktiivikannasta ja niiden siirtämistä arkistoon,  jossa ne säilyvät arkistoituna tietona. Järjestelmä tietää minne tiedot on siirretty ja ne ovat edelleen käytettävissä. Miten ja missä muodossa – sen pitäisi selvitä käyttäjille arkistointiprojektin aikana. Arkistoinnin yhteydessä mainitaan usein myös asiakirja-arkistointi (Document Archiving) ja tulostearkistointi (Print List Archiving). Ne eivät ole arkistointia siinä mielessä, että mitään ei poisteta tietokannasta.

1. Data arkistointi (Data Archiving)

Arkistoinnissa SAP dataa (kirjanpidon tositteita, myyntitilauksia, toimituksia, laskuja) poistetaan tietokannasta. Arkistointiobjektit ovat ohjelmia, jotka hoitavat ja ohjaavat tietojen arkistointia. Arkistoitavat tiedot kirjoitetaan SAP-levylle, josta ne siirtyvät arkistoon. Arkistointia voi käyttää myös tietojen siivoamiseen, jolloin arkistointitiedostot voidaan jättää siirtämättä arkistoon ja tuhota.

Data-arkistointiprosessi_SAP

2.  Asiakirja-arkistointi (Document Archiving)

Asiakirja-arkistoinnilla tarkoitetaan kirjauksiin liittyvien asiakirjojen ja liitteiden, esimerkiksi laskujen kuvien, lähetysluetteloiden, tilausten jne. linkittämistä tapahtumiin  ja tallentamista erilliseen arkistoon. Apuna käytetään erilaisia SAP:n menetelmiä kuten Archive Link, Generic Object services, DMS, Records Management. Asiakirjat voivat syntyä myös normaalien transaktioiden yhteydessä kuten laskut laskutuksessa ja lähetteet toimituksissa.

3.  Tulosteiden arkistointi (Print List Archiving)

Tulosteiden arkistoinnilla tarkoitetaan SAP raporttien tallentamista myöhempää käyttöä varten, esimerkiksi kirjanpidon raportit tilikauden päätyttyä.

Tässä esityksessä käsitellään vain datan arkistointia. Jatka lukemista!

Arkistointiesityksiä

icon_pdf

Kokemuksia eräästä arkistointiprojektista 2000-2015

Jukka-Petteri Haarala: Tietokantojen tutkiminen ja datan arkistointi SAP ERP ympäristössä


SAP arkistointiobjektit

Alla olevassa taulukossa on joukko yleisimpiä arkistointiobjekteja (mukana linkki dokumentaatioon).

SAP arkistointiobjekteja
ArchivingObjectsTable


 

SAP dokumentaatiot

SAP Help Arkistoinnin dokumentaatiot

Data Management Guide for SAP Business Suite (6.9)

Linkkejä arkistointiesityksiin netissä

agconsultraining.com: Introduction to SAP Archiving

agconsultraining.com: Archiving Financial Accounting Data

sap4u.org: A Simplified Approach to Archiving Your Data

SAP kirjoja

Alla kirjoja, joista olen pitänyt ja joista on ollut hyötyä.

 

SAP PRESS: Using SAP

SAP PRESS

 

 

 

Using SAP. A Guide for Beginners and End Users
SAP PRESS 392 sivua, 2. painos 2014, ISBN 978-1-59229-981-2

Jos SAP ei ole ennestään tuttu, tästä kirjasta saa erittäin hyvän yleiskuvan. Luin muutaman näistä SAP johdannoista ja pidin tästä eniten.

 

 

 

BR_Integrated Business Processess

AMAZON

 

Integrated business processess with ERP systems
Simha R. Magal, Jeffrey Word April 2011, ©2012 Wiley
Amazon

Yliopistotason oppikirja. Paras kirja minkä itse olen lukenut tästä aiheesta. Sopii hyvin SAP:n kurssien TERPe ja TERP10 ‘Integration of Business Processess’ oheislukemistoksi.

Kirjan demot löytyvät täältä: http://epistemypress.com/demos/

 

 

SAP PRESS

SAP PRESS

 

 

Manish Patel: Account Determination in SAP

268 pages, 2nd edition 2012, ISBN 978-1-59229-382-7
SAP PRESS

Excellent book about Account Determination and automatic postings in SAP.
Lue lisää!

 

 

 

 

Asset Accounting Reporting in SAP

AMAZON

 

 

 

Thomas Michael: Reporting for SAP Asset Accounting: Learn about the complete reporting solutions for Asset Accounting (2014) Amazon

Erinomainen kuvaus käyttöomaisuusraporteista ja niiden käyttömahdollisuuksista.

 

 

 

 

COPC Variance Analysis

AMAZON

 

John Jordan: Production Variance Analysis in SAP Controlling 2nd Edition
Amazon

Kirjan nimi on ehkä hieman harhaanjohtava, sillä ennen kaikkea tämä on todella selkeä ja yksityiskohtainen opas SAP:n tuotelaskentaan. Toki varianssianalyysiinkin päästään mutta siitä ei aloiteta. Suosittelen.

 

 

 

 

SAP Query Reporting

SAP PRESS

 

Stephan Kaleske: SAP Query Reporting–Practical Guide

SAP PRESS 402 sivua, 2011

SAP Query on edelleen käyttökelpoinen työkalu pienempiin raportointitarpeisiin, erityisesti ad-hoc kyselyihin. Myös osa SAP:n omista raporteista on tehty SAP Queryllä. Kirjasta löytyy erittäin yksityiskohtaisia ohjeita sekä Quickviewrin että SAP Queryn käyttöön. Hyvä kirja niille, joilla on aikaisempaa kokemusta SAP Querystä.

 

 


Bookshelf
********************************************************

Manish Patel: Account Determination in SAP
***********************************************************

SAP ERP on integroitu tietojärjestelmä, jonka lukuisissa liiketoimintaprosesseissa syntyy automaattisia kirjauksia kirjanpitoon ja laskentaan. Kirjausten laatu riippuu erittäin paljon tehdyistä konfiguroinneista. Erityisesti automaattiseen tilimääritykseen liittyvät konfiguroinnit ovat ratkaisevia. Siksi onkin tärkeää ymmärtää miten ne toimivat. Muistan hyvin ensimmäisen kerran, kun törmäsin MM ja SD tilimäärityksiin ja minun odotettiin konfiguroivan ne. Olisipa minulla silloin ollut tämä kirja apunani.

Manish Patelin kirja valaisee hyvin tätä vaikeaa aluetta. Kaikki keskeiset integraatiopisteet kirjanpitoon ja niihin liittyvät tilimääritykset löytyvät tästä kirjasta. Manish käsitteistää SAP:n tilimäärityksen, joka ensi tutustumisella näyttää viidakolta sekavia asetuksia ilman mitään logiikkaa, kolmeen tekniikkaan (tapahtuma-avain-, tilisymboli- ja ehtotekniikka), jotka ovat keskeisiä MM:n, pankkitapahtuminen ja SD:n tiliöinneissä. Varsin hyödyllisiä ovat transaktiot ja taululuettelot kappaleiden lopussa.

Kaiken kaikkiaan suositeltava FI-kirja. SAP:ssa kuitenkin ulkoinen (FI) ja sisäinen (CO) laskenta kulkevat käsi kädessä ja uusissa versioissa ne integroituvat saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tässä kirjassa sisäisen laskennan kohteet on mainittu vain ohimennen MM-tiliöintien yhteydessä. Kuitenkin ensimmäisiä kysymyksiä SAP:n käyttöönoton yhteydessä on, mitkä tilit pitäisi määritellä tuotto- tai kustannuslajeiksi, ja mitä seurauksia valinnasta on. Varsinkin tulosyksikön rooli näyttää olevan epäselvä jopa monille konsulteille.

Erityisesti kappaleissa ‘Sales and Purchasing’ ja Inventory transactions’ olisi kaivannut sisäisen laskennan näkökulmaa.Toivottavasti Manish löytää kumppanikseen osaavan CO konsultin ja saamme seuraavaksi kirjan, jossa on sekä tilin että sisäisen laskennan kohteen määräytyminen.

Kenen kannattaa ostaa tämä kirja: kaikkien, jotka haluavat ymmärtää mistä kirjaukset pääkirjaan tulevat.

Kirjan toinen painos on muuttunut A4 SAP Essentials vihosta pienemmäksi kovakantiseksi kirjaksi. Pidin enemmän A4 muodosta, jossa oli iso teksti ja suuret kuvat. Tämän kirjan lukemiseen tarvitsen silmälasit. Olisi kannattanut ostaa E-kirja.

268 sivua, toinen painos 2012, ISBN 978-1-59229-382-7
SAP PRESS